Best Choice for Better Life is Premium Rice|
	ในโอกาสที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 อดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดโอกาสให้ MBA ร่วมพูดคุยถึงสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าของ ธ.ก.ส. ในฐานะธนาคารเฉพาะกิจที่มีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ SMEs AEC Seminar ค้นหาโอกาส สร้างตลาด สปป.ลาว|
	ในโอกาสที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 อดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดโอกาสให้ MBA ร่วมพูดคุยถึงสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าของ ธ.ก.ส. ในฐานะธนาคารเฉพาะกิจที่มีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ทิพยประกันชีวิต กับก้าวกระโดดที่สำคัญ “Great Leap Forward”|
	ระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งล่าสุดของ Berkshire Hathaway ที่เมือง Omaha รัฐ Nebraska เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีเด็กหญิงวัย 12 ขวบคนหนึ่ง ซึ่งสู้อุตส่าห์เดินทางมาร่วมประชุมจาก Florida ได้ถามกูรูใหญ่ของโลกการเงินและการลงทุน Warren Buffett กับ Charlie Munger SCG Packaging : From Paper to Packaging|
	“It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change.” แม้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าจริงหรือไม่ที่คำพูดประโยคนี้เป็นของชาลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ผู้ประพันธ์ The Origin of Species (กำเนิดของสรรพชีวิต) อันเป็นต้นแบบของการศึกษาด้านชีววิทยาในยุคใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หรือเป็นการสรุปความของผู้เขียนหนังสือในยุคหลัง แต่ประโยคข้างต้น ยังคงมีพลังสำหรับมุมมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิตของมนุษย์และองค์กรธุรกิจ DTI จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีป้องกันประเทศ|
	ความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทย ที่ผ่านช่วงเวลาที่หลากหลาย จากยุคสงครามเย็นเราได้รับความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์จากพันธมิตรสำคัญคือสหรัฐอเมริกา ทำให้กองทัพไทยมีความทันสมัย พร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ได้ ด้วยการใช้งบประมาณไม่มากมายนัก 

Best Choice for Better Life is Premium Rice

SMEs AEC Seminar ค้นหาโอกาส สร้างตลาด สปป.ลาว

ทิพยประกันชีวิต กับก้าวกระโดดที่สำคัญ “Great Leap Forward”

SCG Packaging : From Paper to Packaging

DTI จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

Must Read

 • Jan 13 , 2016

  ในที่สุดการมาถึงของ AEC ได้สร้างการบรรจบพบกันของความร่วมมือการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประชาคม ASEAN แม้ยังมีอีกหลายวาระของการร่วมมือที่ยังต้องจัดการในรายละเอียด และสร้างความพร้อมร่วมกัน แต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับว่า AEC ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และโอกาสให้กับประชาชนและทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจในกลุ่ม AEC ด้วยกันเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่นับตั้งแต่นี้ต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 • Jan 13 , 2016

  ก่อนรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้ามาบริหารประเทศ สถานการณ์ด้านพลังงานมีปัญหาเด่นชัดใน 4 ประเด็น ที่รอการแก้ไข ได้แก่ โครงสร้างราคาพลังงานที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม การส่งเสริมเรื่องพลังงานทดแทนหยุดชะงัก เกิดสภาพการผูกขาดของกิจการพลังงาน และประเทศขาดแผนพลังงานในภาพรวม 

 • Dec 15 , 2015

  ถาม : Facebook รวยขึ้นมาได้ด้วยการขายอะไรกันแน่?

  ตอบ : เขาขายข้อมูลส่วนตัวของพวกเรานี่แหละ

  จบข่าว...

  ใช่แล้ว Facebook เอาข้อมูลที่เราเต็มใจให้เขา ทั้ง Profile ของเรา และพฤติกรรมที่เราแสดงออกให้เขาเห็นทุกวันว่า รักอันนั้น ว่าชอบอันนี้ ฯลฯ นั่นแหละ ไปขายต่อให้กับ Advertiser หรือผู้ลงโฆษณาขายสินค้าและบริการ อีกทอดหนึ่ง

 • Dec 08 , 2015

  เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่าการจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยพลังขับเคลื่อนจากเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าหรือบริการใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สังคม และประเทศชาติ ให้ได้อย่างตรงจุด

 • Dec 08 , 2015

  นวัตกรรมดีๆ นอกจากจะเกิดขึ้นจากมันสมองของนักวิจัยที่ไม่เคยหยุดคิดเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีกว่าแล้ว อีกหนึ่งพลังที่มีส่วนช่วยจุดประกายให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ คือบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ซึ่งจะรวบรวมที่ปรึกษาชั้นครูที่ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ไว้มากมาย ส่งผลให้ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ ได้พัฒนางานวิจัยที่สามารถนำไปปรับใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างตรงจุด 


B-School

 • Jan 21 , 2016

  เมื่อได้มาอัพเดต Flagship ของหลักสูตรล่าสุดในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จาก ผศ.ดร.จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็ทำให้ทราบว่า ไม่ใช่แค่การมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางเกษตรในระดับนานาชาติ เท่านั้น สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ยังโดดเด่นในการบูรณาการ ผสมผสานเอาสหวิทยาการ มาสร้างหลักสูตรคุณภาพตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัวอีกด้วย 

 • Jan 13 , 2016

  ในเหล่าสินทรัพย์และความมั่งคั่งที่สังคมได้ร่วมสร้างและสืบทอดส่งต่อกันมา เป็นที่ยอมรับกันอย่างดุษณีโดยถ้วนหน้าโดยเฉพาะในประเทศที่ก้าวหน้าและพัฒนาแล้วด้วยความเจริญว่า สินทรัพย์ความรู้และภูมิปัญญา คือสมบัติ อันเลอค่าดุจได้ดั่งมรดกเพื่อที่จะใช้ในการต่อยอดสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อผู้รู้และสังคมให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ 

 • Jan 13 , 2016

  ด้วยความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาถึง 33 ปี กับความมุ่งมั่นในการผลิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ทำให้วันนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลายเป็นอีกหนึ่ง
  จุดหมายยอดนิยม ที่ผู้สนใจศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจจะมาต่อยอดความรู้ที่มีให้นำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในสนามธุรกิจให้กับตนเอง และองค์กรได้จริง

MBA Gen

 • Jan 13 , 2016

  แม้จะเป็นเวลาเพียง 5 นาที กับการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “Global Business Ethic” บนเวที One Young World Summit 2015 ดุสิตา รักแผน หรืออ้อม ตัวแทนคนรุ่นใหม่จาก บริษัท โตโย บิซิเนส เซอร์วิส​ จำกัด (มหาชน) ก็กล่าวได้อย่างมั่นใจและตรึงใจผู้ฟังไม่น้อย กระทั่งทำให้เราอยากทำความรู้จักสาวน้อยคนนี้ให้มากกว่านี้

 • Oct 26 , 2015

  หลังจากที่ แอ่นแอ๊นท์ - น้อมลาภ แก้วชื่น ทำงานกับบริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มานานถึง 7 ปี ปัจจุบัน แอ่นแอ๊นท์มีตำแหน่งเป็น รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ โดยในเนื้องาน เธอทำหน้าที่ เลขานุการ, ล่ามภาษาญี่ปุ่น ช่วยแปลงานให้ฝ่ายต่างๆ รวมถึงดูแลงานด้านบุคคลช่วยวางแผนให้พนักงานทำงานในองค์กรอย่างยาวนานและยั่งยืน (Sustainability)

 • Sep 09 , 2015

  นอกจากความรู้ด้านบริหารธุรกิจที่ ณัฏฐ์ วัชรเมธีวรนันท์ หรือ นัท นักศึกษาหลักสูตร MBA ภาคปกติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า NIDA ได้รับสมความตั้งใจ กับการตัดสินใจมาเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ทันทีที่เรียนจบในหลักสูตรปริญญาตรีจากภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้ว สิ่งที่นัทได้รับไปแบบเต็มร้อยจากการเรียนที่นิด้าอีกก็คือ ประสบการณ์ ที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียนเล่มไหนนั่นเอง

 • Jan 18 , 2016

  25 ปีมาแล้วที่ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) นำทีมสร้างสรรค์ผลงานอีเวนต์และกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดหลักคิด “Never Stop Creating” 

 • Jan 18 , 2016

  ธุรกิจหนังสือดิจิทัลในประเทศไทย แม้ว่ารวมมูลค่าแล้วอยู่ที่ราวๆ 300 ล้านบาท ห่างไกลกับธุรกิจหนังสือเล่มซึ่งอยู่ที่หลัก 20,000 ล้าน แต่ก็มีโอกาสเติบโตไม่ใช่เล่น 

 • Jan 18 , 2016

  ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความนิยมแอพพลิเคชันแชตในประเทศไทยเคลื่อนตัวต่อเนื่อง จาก BBM สู่ WhatsApp และเข้าสู่ยุค ไลน์ (LINE) ครองเมือง โดยปัจจุบัน ไทยมีผู้ใช้งานไลน์ 33 ล้านคน (บัญชี) คิดเป็น 83% ของจำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 40 ล้านคน 

 • Jan 13 , 2016

  ณภัทร เจริญกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มรีเทล บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด ในเครือกลุ่ม ทีซีซี แลนด์ นำเสนอภาพรวมธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ภายใต้การบริหารตลอด 1 ปีที่ผ่านมาว่า นับจากเดือนตุลาคม 2557 ศูนย์การค้าในเครือเริ่มมีภาพรวมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ผมว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัว แม้กระทั่งในวันธรรมดา ก็ยังมีปริมาณนักท่องเที่ยวให้เห็นอย่างหนาตา” 

 • Jan 13 , 2016

  ลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ “ดีแทค” มองเรื่องราวในปีที่ผ่านมาของดีแทคว่า เป็นหนึ่งในปีสำคัญที่มีทั้งเรื่องการปรับปรุงเน็ตเวิร์กในด้านคุณภาพและการครอบคลุมพื้นที่ของเครือข่าย 3 จี ที่สามารถเข้าถึงประชากรประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ และการเริ่มให้บริการ 4 จี ที่ดีแทคพยายามจะยึดหัวหาดด้วยการเปิดให้บริการ 15 MHz บนคลื่น 1800 และ 5 MHz บนคลื่น 2100 ซึ่งถือว่ามีความถี่ที่กว้างที่สุดในขณะนี้ 

Finance

 • Nov 10 , 2015

  สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่... หนึ่งในคำถามยอดฮิตของผู้ประกอบการ Startup เกี่ยวกับเรื่องภาษี ก็คือ Startup ต้องจดภาษี VAT หรือไม่? (VAT = Value Added Tax หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นั่นเองครับ) มาติดตามคำตอบกันเลยดีกว่าครับ

 • Oct 29 , 2015

  แวดวงการเงินคืออุตสาหกรรมที่มีความเคลื่อนไหวตอบรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตัวกลางทางการเงินระหว่างผู้บริโภครายบุคคลและผู้ประกอบการธุรกิจที่มีธุรกรรมกับสถาบันการเงินต่างๆ หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงของวงการการเงินที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ คือการใช้ข้อมูลสารสนเทศมาช่วยนำเสนอรูปแบบบริการใหม่ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในด้านการเงิน 

 • Aug 10 , 2015

   “COM7” มั่นใจ เข้าเทรดวันแรก 10 สิงหาคมนี้  ได้รับการต้อนรับจากนักลงทุนอย่างอบอุ่น จากธุรกิจมีปัจจัยพื้นฐานแกร่ง เตรียมขยายสาขาและต่อยอดธุรกิจ หนุนภาพรวมบริษัทฯ เติบโตต่อเนื่องในอนาคต

Marketing

 • Jan 13 , 2016

  อะไรๆ ก็ดูเลิศหรู เมื่อ แม็กนั่ม ผู้นำไอศกรีมกลุ่มพรีเมียมออกรสชาติใหม่มาสู่ตลาด รสชาติที่ว่าคือ Magnum Pink Pomegranate ไอศกรีมรสทับทิมสอดไส้ด้วยซอสทับทิมหวานอมเปรี้ยว และ Magnum Black Espresso ไอศกรีมรสวานิลลาที่สอดไส้ด้วยซอสเอสเปรสโซ 

 • Jan 13 , 2016

  ใครๆ ก็ทราบว่า มหานครโตเกียว เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น 

  3,860,000 คือตัวเลขของจำนวนวิสาหกิจในประเทศญี่ปุ่น และมีถึง 450,000 บริษัท อยู่ในมหานครโตเกียว 

  SME เหล่านี้ มีจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการสนับสนุนจาก Tokyo SME Support Center จากสถิติล่าสุด มีวิสาหกิจที่เข้ารับบริการรายปีไม่ต่ำกว่า 65,000 บริษัท

 • Dec 19 , 2015

  แอคเคานต์ใหม่ สติกเกอร์ก็มาใหม่ เมื่อผลิตภัณฑ์ บรีส โอโม คอมฟอร์ท ซันไลต์ โดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด นำโดย จณัญญา เมฆวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาด ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เปิดตัวไลน์ แอคเคานต์ (LINE Account) แม่บ้านมือโปร ช่องทางใหม่ในการสื่อสารกับกลุ่มแม่บ้านทั่วไทย พร้อมกับปล่อยสติ๊กเกอร์สดใสน่ารักจาก แป้ง-ภัทรีดา ประสานทอง ให้ดาวน์โหลดฟรี! 

 • Jan 13 , 2016

  เดินสายลุยโปรเจกต์เพื่อความยั่งยืนในทุกภาคของประเทศไทย สำหรับห้างค้าปลีกสีเขียว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยล่าสุดร่วมพัฒนา ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาการต่างๆ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผู้พิการในพื้นที่ ตลอดจนส่งต่อความรู้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

 • Jan 13 , 2016

  องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยการรับรองของชาติสมาชิก 193 ประเทศ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เพื่อใช้เป็นทิศทางการพัฒนาที่นานาประเทศ รวมทั้งไทย จะใช้อ้างอิงนับจากนี้ไป จวบจนปี ค.ศ. 2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปีข้างหน้า

 • Dec 02 , 2015

  บทความ CSV ตอนนี้ จะพาท่านผู้อ่านไปทำความรู้จักกับแนวคิดที่พัฒนามาจากการทำธุรกิจปกติในแบบ “ธุรกิจเพื่อธุรกิจ” (B2B) มาสู่การทำธุรกิจในแบบ “ธุรกิจสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม”

 • Dec 02 , 2015

  “ความช่วยเหลือ” เป็นเรื่องหนึ่งที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

  เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เอสซีจี และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมกันนำทีมจักษุแพทย์เชี่ยวชาญจากเมืองไทยเดินทางไปผ่าตัดรักษาผู้ป่วยกว่า 200 คน ที่รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยไม่คิดค่าบริการ

Entrepreneur

 • Jan 14 , 2016

  ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ และ พรทิพย์ กองชุน เป็นคู่รักที่นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์และกรองหุ้น ชื่อ Jitta (จิตตะ) มาใช้งานในโลกดิจิทัลตั้งแต่ปี 2557 โดยตราวุทธิ์ถนัดงานด้านวิศวะและเล่นหุ้นในตลาดอเมริกามานาน จึงตั้งใจออกแบบเครื่องมือที่ทำให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายขึ้น และใช้ได้ตั้งแต่ระดับ Beginner ถึง Professional ส่วนพรทิพย์ก็ลาออกจากกูเกิล ประเทศไทย มาเป็นกองหนุน สนับสนุนการทำตลาดและส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างเต็มที่

 • Dec 02 , 2015

  Oxymoron คือ คำพูดหรือวลีที่มาจากการนำคำความหมายตรงข้ามกันมารวมกัน หรือในทางวรรณกรรมใช้คำว่า ปฏิพจน์ เป็นคำหนึ่งที่ชายหนุ่มเจ้าของรีสอร์ทสุดหรูที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจนี้มายาวนาน โสนุ ชิฟดาซานี (Sonu Shivdasani) เลือกใช้อธิบายรูปแบบธุรกิจที่เขากำลังทำอยู่ให้ MBA ฟัง

 • Aug 13 , 2015

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ไทย รุกหารือสถาบันการเงินทั่วประเทศ เพื่อผลักดันแนวทางขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

AEC

 • Sep 09 , 2015

  หากเอ่ยชื่อ “กาซ้าง” กับชาวลาว ชื่อนี้การันตีได้ถึง ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ที่พวกเขามั่นใจได้ในคุณภาพ โดยแบรนด์ “กาซ้าง” ที่ประเทศลาว ก็คือแบรนด์ “ตราช้าง” ที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้าจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG นั่นเอง

 • Aug 21 , 2015

  สิ่งสำคัญในความสำเร็จของการทำธุรกิจและการลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการจัดองค์ประกอบที่ลงตัว ดั่งคำกล่าวที่เรามักได้ยิน put the right man into the right job in the right place at the right time นั่นย่อมแสดงว่า การเลือกคน เคาะเรื่องงาน วางสถานที่ และกำหนดเงื่อนเวลา หากได้รับการจัดสรรให้ถูกที่ ถูกคน ถูกจังหวะและเวลาอย่างลงตัว สามารถนำมาซึ่งโอกาสของความสำเร็จ

 • Aug 21 , 2015

  หากนักธุรกิจ นักลงทุนคนไทยอยากเข้าไปทำธุรกิจใน สปป.ลาว ด้วยภาษาที่พูดคุยกันเข้าใจ ก็ช่วยลดอุปสรรคด้านการสื่อสารไปได้ประการหนึ่ง แต่ด้วยวัฒนธรรม พื้นฐานความคิด และการปกครองที่แตกต่างจากไทย หากไม่ศึกษาให้ดีก่อน โปรเจกต์ที่วาดฝันไว้อาจล้มพับตั้งแต่ยังไม่เริ่ม หรือเริ่มแล้วอาจจะโดนเบรก...เอี๊ยด!

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Feb 03 , 2016

   

  บริษัทยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมพนักงานยูนิโคล่ ส่งมอบเสื้อผ้ากว่า 15,000 ชิ้น ที่ได้รับบริจาคผ่านโครงการพิเศษ “10 Million Ways to HELP” นับเป็นโครงการภายใต้โครงการ “All Recycling” ที่รับบริจาคเสื้อผ้าเพื่อนำมามอบให้แก่ผู้อพยพและเยาวชนผู้ขาดแคลนที่อาศัยตามชายแดนไทย-พม่า ณ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผ่านความร่วมมือจากองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรอย่างมูลนิธิสิกขาเอเชีย

  สำหรับโครงการ “10 Million Ways to HELP” เป็นโครงการพิเศษภายใต้โครงการ All Recycling ของยูนิโคล่ที่มุ่งสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดีกว่าผ่าน “พลังแห่งเสื้อผ้า” (Power of Clothing) โดย บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการรวบรวมเสื้อผ้า ยูนิโคล่ที่ใช้แล้ว แต่ยังคงอยู่ในสภาพดีผ่านกล่องรับบริจาค ณ ร้านยูนิโคล่ ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ขาดแคลนมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันยูนิโคล่ (ประเทศไทย) ได้ส่งมอบเสื้อผ้าผ่านไปยังผู้ด้อยโอกาสแล้วกว่า 20,000 ชิ้น

 • Feb 03 , 2016

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยให้สถานที่ในการเปิดสอนหลักสูตรสมาธิชั้นสูง (High-class) รุ่น 2 (พญาฉัตทันต์) สถาบันพลังจิตตานุภาพ  สาขา 1  ระหว่างวันที่ 18 ม.ค.- 7 มี.ค 2559 สอนโดยพระธรรมมงคงญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกือบ 150 คน

 • Feb 03 , 2016

   

  โซนี่ไทยร่วมฉลองต้อนรับเทศกาลตรุษจีนทั่วประเทศ ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับทีวี บราเวีย จำกัดเพียง 3 รุ่นยอดนิยม ให้แก่ลูกค้าที่กำลังมองหาทีวีคุณภาพสูง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  •ทีวีบราเวีย Full HD ขนาด 40 นิ้ว รุ่น KDL-40R350C
  ราคาปกติ 14,990 บาท *ลดพิเศษ 3,000 บาท เหลือเพียง 11,990 บาท*
  •ทีวีบราเวีย Full HD ขนาด 40 นิ้ว สามารถเล่น You Tube ได้ รุ่น KDL-40R550C
  ราคาปกติ 17,490 บาท *ลดพิเศษ 4,500 บาท เหลือเพียง 12,990 บาท*
  •ทีวีบราเวีย 4K จอโค้งอินเทอร์เน็ต 3D ขนาด 65 นิ้ว รุ่น KD-65S8500C
  ราคาปกติ 109,990 บาท *ลดพิเศษ 25,000 บาท เหลือเพียง 84,990 บาท*
  *เงื่อนไข – ราคาพิเศษนี้สำหรับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดเท่านั้น

  ผู้สนใจสามารถซื้อทีวีบราเวียในราคาพิเศษนี้ได้ ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดเท่านั้น โดยสามารถซื้อได้ที่ร้านโซนี่สโตร์ ร้านโซนี่ เซ็นเตอร์ ทุกสาขา และร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลโซนี่ โทร. 0-2715-6100 หรือเยี่ยมชม www.sony.co.th

 

School Move

 • Jan 21 , 2016

  นิด้ายืนยัน อนาคตประเทศอยู่ในกำมือนักบริหารยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าเป็นกำลังสำคัญ สร้างมหาบัณฑิตด้วยหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ให้มีความพร้อมสำหรับงานบริหารในโลกความเป็นจริง คาดตอบโจทย์การสร้างอนาคตของประเทศได้ตรงจุด

 • Jan 06 , 2016

   

   

  ตามที่เกิดความวุ่นวายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จนเป็นข่าวครึกโครมทางสื่อต่าง ๆช่วงวันที่ 28-31 ธันวาคม 2558 ได้ทำลายภาพลักษณ์ที่ดี นำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่มหาวิทยาลัยนั้น

  พวกเรากลุ่มคณบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ เดือนเมษายน 2558 ที่สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีมติด้วยเสียงข้างมากตั้งกรรมการสอบสวนอธิการบดี สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี ซึ่งพวกเราไม่คัดค้านมติ ให้สอบสวนอธิการบดี แต่มีข้อสังเกตเรื่องคณะกรรมการสอบสวนที่สภาแต่งตั้งว่าไม่มีบุคคลที่เป็นกลางร่วมในคณะกรรมการ และความจำเป็นที่จะต้องพักการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ซึ่งสองเรื่องดังกล่าวพวกเราเพียงตั้งเป็นข้อสังเกตเพื่อ ติดตามพฤติกรรม แต่สิ่งที่พวกเราคัดค้านมาโดยตลอดและไม่ยินยอมคือการตั้งนายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล เป็นรักษาการอธิการบดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นการแต่งตั้งที่มีนัยผิดปกติกล่าวคือ การแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัย ใช้อำนาจตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ทั้งๆ ที่วรรคหนึ่ง ในมาตราเดียวกันกำหนดไว้ชัดเจนว่า ให้รองอธิการบดีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน และที่สำคัญคือแต่งตั้งนายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ซึ่งเป็นคู่กรณีหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่สอบสวนอธิการบดี และควรจะเป็นหนึ่งในผู้ถูกสอบสวนกรณีจัดตั้งบริษัท/ซื้อเครืองฝึกบินจำลองร่วมกับอธิการบดีด้วย นี่คือเหตุผลที่พวกเราร่วมกันต่อต้าน และไม่ยอมให้นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นผลให้นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ไม่สามารถเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ได้ จนปัจจุบัน ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้เรียกทั้งสองฝ่ายประชุมเมื่อ 13 ตุลาคม 2558 ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อสอบข้อเท็จจริง ซึ่งรัฐมนตรีท่านได้มีคำสั่งที่ สป.1512/2558 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่ตกลงกัน ซึ่งพวกเราได้ทราบทางสื่อว่ารัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าการสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว จะนัดทั้งสองฝ่ายแจ้งผลราวต้นเดือนมกราคม 2559

  แต่ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ได้นำกำลังซึ่งเป็นชายฉกรรจ์ กว่า 20 คน อ้างคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ว่าแต่งตั้งตนให้เป็นอธิการบดี บุกไปที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตหัวหมาก แต่ถูกต่อต้านไม่ให้เข้า จึงนำกำลังชายฉกรรจ์กว่า 100 คน บุกไปที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิ วางกำลังตามจุดต่างๆ เป็นที่หวาดวิตกแก่พวกเรา บุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เป็นผลให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประกาศปิดทำการในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2558 จนในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ได้ไปที่วิทยาเขตหัวหมากอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้นำกำลังซึ่งเป็นชายฉกรรจ์กว่า 30 คน พยายามพังประตูเพื่อเข้าไป แต่ได้รับการต่อต้านจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย พวกเราบางคนทราบข่าวจึงรีบไป และพยายามเจรจาต่อรองให้รอฟังผลการตรวจสอบของคณะกรรมการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ซึ่งจะนัดราวต้นเดือนมกราคม 2559 ตามที่ท่านให้ข่าว แต่นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ไม่ยอม และพยายามจะพังประตูเข้ามาให้ได้ จนต้องให้พนักงานรักษาความปลอดภัยใช้เครื่องดับเพลิงฉีดสกัด เกิดความวุ่นวายต่อหน้าสื่อมวลชนที่มาสังเกตการณ์ ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าหากปล่อยไว้จะเกิดการปะทะกันจนเป็นเหตุรุนแรง จึงผลักดันให้นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล และพรรคพวกออกจากพื้นที่ในที่สุด

  พวกเราได้ประชุม ตรวจสอบ ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ แล้วพบว่าหลังการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าให้ตั้งคณะกรรมการกลางสอบสวนข้อเท็จจริง และทั้งสามฝ่ายคือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสียงข้างมาก อธิการบดี/นายกสภามหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ เห็นด้วยกับรายชื่อของคณะกรรมการ จนรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ทุกฝ่ายควรยุติบทบาทเพื่อรอฟังผลการตรวจสอบ แต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยกลับไม่เคารพในข้อตกลงที่ประชุมร่วมกับรัฐมนตรี ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสียงข้างมากกลับเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัย อ้างเสียงข้างมากพักการปฎิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งรักษาการนายกสภามหาวิทยาลัย และมีมติสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่เห็นด้วย 2 ท่าน ซึ่งมติดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ/ให้อำนาจ จากนั้นมีการจัดประชุมต่อเนื่องเพื่อลงมติ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดี มีมติสั่งปลดอธิการบดี และมีมติแต่งตั้งนายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล เป็นอธิการบดีแทน

  พวกเราในนามของคณบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เห็นว่ามูลเหตุของปัญหาเกิดจากพฤติกรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางคน ที่ลุแก่อำนาจ ไม่เคารพต่อข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อทราบว่าจะเพลี่ยงพลํ้าเพราะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ว่าผลการตรวจสอบบางประเด็นไม่ตรงกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยตั้ง ก็พยายามบิดเบือนข้อกฎหมาย อ้างเสียงข้างมากลงมติเพื่อประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จนทำให้นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ซึ่งพวกเราเห็นว่าเป็นคู่กรณีของอธิการบดี ลุแก่อำนาจ นำมติที่ไม่ถูกกฎหมายมาเป็นข้ออ้าง เมื่อไม่ได้รับการยอมรับกลับใช้กำลังเข้าข่มขู่ และทำลายทรัพย์สิน แทนการใช้กระบวนการตามกฎหมาย ดังเช่นผู้มีการศึกษา โดยเฉพาะ ผู้ที่เป็นอาจารย์พึงกระทำ พวกเราจึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อเรียกร้องต่อสังคม สาธารณชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ได้พิจาณาพฤติกรรมดังกล่าวและร่วมกันช่วยกดดัน ประณาม หรือลงโทษ เพื่อไม่ให้เป็นกรณีตัวอย่างแก่นักศึกษาและเยาชนของชาติต่อไป

  6 มกราคม 2559 

 • Dec 09 , 2015

  จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 แล้ว สำหรับโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 หรือ Best Employers Thailand 2016 ที่เอออน ฮิววิท บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

 

Management

 • Dec 15 , 2015

  ประเทศไทยต้องการการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด หรือ mindset ใหม่เพื่อที่จะก้าวข้ามไปสู่ยุคการสร้าง Innovation อย่างจริงจัง ซึ่ง Innovation หมายความรวมได้ทั้งกระบวนการคิด กระบวนการสร้าง และกระบวนการบริหารแบบใหม่ที่จะก่อเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น มูลค่าเพิ่มขึ้น สิ่งต่างๆ ดีขึ้น และที่สำคัญช่วยลดทอนหรือขจัดอุปสรรคและปัญหาที่เรามีอยู่ให้น้อยลงหรือหมดไปได้

 • Nov 05 , 2015

  เพื่อนเก่าผมคนหนึ่ง เธอเป็นคนน่ารักและมองโลกในแง่ดีเธอทำงานอยู่ที่สำนักงาน FAO ของสหประชาชาติประจำประเทศไทย วันหนึ่งเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องของเธอเกิดนึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่า “สายชำระ” ไม่ออก จึงลองใช้บริการของ Google Translation Service ดูบ้าง

  ทันทีที่เธอพิมพ์คำภาษาไทยลงไป แล้วคลิกไอคอน “Translate” บนหน้าจอก็ปรากฏคำว่า “Late Payments” หรา

  เรื่องนี้จึงได้กลายเป็น “โจ๊กประจำออฟฟิศ” นับแต่บัดนั้น

 • Nov 03 , 2015

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย และผศ.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการจัดสัมมนา “ก้าวข้ามปัญหา การค้าข้ามแดน” ณ ห้องประชุมไชยช้างคำ โรงแรมราชภัฏอินน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

Cool Case

 • Jan 14 , 2016

  Inspiration เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเราลุกมาทำอะไรได้มากมาย โดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาว... ภูวดล ทองถาวร เป็นคนหนุ่มแห่งวงการสตาร์ตอัพที่มี Inspiration จากการเห็น www.etsy.com เว็บไซต์ e-commerce สัญชาติอเมริกันที่จำหน่ายงานศิลปะ สินค้าแฮนด์เมด และสินค้าวินเทจของคนทั่วโลก ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ด้วยการสร้างคอมมูนิตีให้ผู้ผลิตสินค้าและผู้ซื้อมาเลือกช็อปสินค้าบนโลกออนไลน์ได้จากทุกมุมโลก เขาจึงเรียนรู้การทำคอมมูนิตีนี้แบบ etsy ว่าทำอย่างไร มีโมเดลธุรกิจแบบไหน ใช้เทคโนโลยีอะไร แล้วสร้างคอมมูนิตีออนไลน์ขายสินค้าแฮนด์เมดและงานศิลปะฝีมือคนไทย ภายใต้ชื่อ Blisby 

 • Dec 07 , 2015

  อัพเดตสำคัญสำหรับ เดสก์ท็อปแอพ Creative Cloud ของอะโดบี ซึ่งได้รับการประกาศเมื่อเดือนตุลาคมที่งาน MAX 2015 ตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วสำหรับสมาชิก Creative Cloud หลายล้านรายทั่วโลก

 • Dec 02 , 2015

  3 คน 3 อาชีพ ธนพัฒน์ สุขวิสุทธิ์ - สัตวแพทย์, กันยพรรษ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา - ดีไซเนอร์สาว และชัชวาลย์ สาระ - โปรแกรมเมอร์ เป็นทีม Tech Start-up หน้าใหม่ที่เดินเครื่องสนับสนุนวงการสัตวแพทย์ โดย น.สพ.ธนพัฒน์เป็นผู้คิด “www.vetside.net” โซเชียล เน็ตเวิร์กที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสัตวแพทย์ขึ้นเมื่อปี 2556