• Feb 18 , 2015

  ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาอุดมศึกษาใด้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายอย่าง เช่น การยุบทบวงมหาวิทยาลัยไปรวมกับกระทรวงศึกษา ทำให้อุดมศึกษาเป็นหนึ่งใน 5 แท่งของ กระทรวงศึกษา

 • Feb 17 , 2015

  ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความเป็นผู้นำ” ว่าควรมีคุณสมบัติประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 5 ประการดังนี้

 • Dec 29 , 2014

  ການລວມຕົວກັນຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງອີກບໍ່ເທົ່າບໍ່ດົນນີ້ ຄືອີກບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຂອງຄວາມຮ່ວມມືຂອງມິດປະເທດທີ່ມີພົມແດນຕິດຕໍ່ກັນໃນພູມມິພາກ

  ທີ່ມີຄວາມຜູກພັນກັນມາຍາວນານ ການຮ່ວມມືໃນດ້ານຕ່າງໆ ທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ພູມມິພາກນີ້ ມີອຳນາດຕໍ່ລອງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການ ແຂ່ງຂັນທາງດ້ານຕ່າງໆເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້. 

 • Dec 26 , 2014

  The joining of the Asian Economic Community (AEC) from 10 Asian nations, which will happen not too long from now, is the significant steps of cooperation among the neighboring countries that share borders in this region. 

 • Dec 25 , 2014

  การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงอีกไม่นานนี้ คืออีกก้าวย่างสำคัญของความร่วมมือของมิตรประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันในภูมิภาคที่มีความผูกพันกันมายาวนาน การร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จะส่งผลให้ภูมิภาคนี้มีอำนาจต่อรอง และมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นได้

B-School

 • Dec 30 , 2014

  วิริยะ อุตสาหะ นํามาซึ่งความสําเร็จทั้งปวง

  คติพจน์ที่สมาชิกจากครอบครัวใหญ่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เอแบค คุ้นเคยเป็นอย่างดี เป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินชีวิตและการทํางาน

  มหาวิทยาลัยที่มุ่งให้นักศึกษาเคารพในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

  มหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสังคมนานาชาติของผู้ทรงปัญญา

 • Dec 29 , 2014

  เรียนอย่างไรให้มีทักษะ ฉลาดเฉลียว ประยุกต์วิชาที่เรียนกับการทำงานในอนาคตได้

  ยุคนี้อาศัยแค่ “ความตั้งใจ” “เข้าใจ” ของผู้เรียน

  คงไม่ทันและไม่พอ...

  ในยุคที่วิชาความรู้ก้าวไกลกว่าที่เราคิด ทางเลือกในการแสวงหาความรู้ก็มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น การปรับตัวของสถานศึกษาในการเพิ่มองค์ความรู้ พัฒนาองค์กร บุคลากร ตลอดจนผู้เรียน จึงเป็น The Must ที่ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ต้องวางบทบาทในการพัฒนาอย่างจริงจังและรอบด้าน 

 • Dec 29 , 2014

  หากพูดถึง AACSB International เชื่อว่า Business School ทั่วโลกต่างก็รู้จัก และมีจุดมุ่งหมายตรงกันที่จะได้ชื่อว่า ผ่านการรับรองมาตรฐานของ AACSB กันแทบทั้งสิ้น วันนี้เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับ 1 ใน 2 Business School ในประเทศไทยที่ได้รับตรา AACSB มาครอบครองอย่าง NIDA Business School หรือคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงไม่ขอพลาดที่จะอัพเดท Goal ต่อไปของ Business School ชั้นนำของประเทศแห่งนี้กัน

MBA Gen

 • Dec 02 , 2014

  เพราะเธอไม่เคยปฏิเสธทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิต วันนี้ ปาจารีย์ คุณชัยมัง หรือ แบมบู ผู้บริหารหญิงเก่งแห่ง บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Expert Aspect International: EAI) จึงยืนได้อย่างสง่างามในฐานะหุ้นส่วนของบริษัทน้องใหม่ที่น่าจับตามองกับธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกหน่วยงานที่ประสงค์จะนำแนวคิด CSV (Creating Shared Value) มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ ตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ กูรูเจ้าของแนวคิดการบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน

 • Dec 02 , 2014

  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรีแบรนด์ “ผงหอมศรีจันทร์” ให้เป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายแบรนด์ ศรีจันทร์” ที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ใหม่สุดคลาสสิค รวมถึงยังคงรักษาคุณภาพและชื่อเสียงในฐานะเวชสำอางหนึ่งในใจชาวไทยมากกว่า 66 ปี

 • Nov 19 , 2014
  ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท แอ๊บเซอลูท โยคะ เบญจพร การุณกรสกุล บอสหญิงผู้นำเทรนด์รักสุขภาพมาสู่คนไทย จากอดีตที่เคยเป็นสาวแบงก์ทำงานในธนาคารต่างประเทศและสถาบันการเงินชั้นนำ ผันตัวเองมาเป็นครูสอนโยคะร้อนเพราะได้เล่นโยคะร้อนที่ฮ่องกงแล้วชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจ จึงกลับเมืองไทยมาเปิด แอ๊บเซอลูท โยคะ สตูดิโอสอนโยคะร้อนแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2002 ปัจจุบันมีถึง 8 สาขาในกรุงเทพฯ
   

 • Feb 17 , 2015

  ไม่ง่ายนักหากจะนัดพบกุนซือที่ปรึกษาทางการเงินอย่าง สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม แห่ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท์ จำกัด (APM) เพราะเขาเป็นผู้บริหารที่มีคิวงานแน่นขนัด ไฟลท์บินในและต่างประเทศก็เรียงคิวล่วงหน้าหลายเดือน ทั้งงานด้านที่ปรึกษาการเงินและการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน

 • Feb 17 , 2015

  ภารกิจหลักของผู้นำองค์กรทุกคนคือกำหนดทิศทางขององค์กรที่จะก้าวไปในแต่ละห้วงเวลา แผน 1 ปี 3 ปี 5 ปี เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปได้อย่างที่ตั้งใจหวัง ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้บริโภคก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นตามกันไปและในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการต้องรวดเร็วฉับไวเช่นในทุกวันนี้

 • Feb 17 , 2015

  เปลี่ยนผ่านผู้นำเข้าสู่เดือนที่ 7 แล้ว สำหรับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของไทยในเครือ Singtel ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการในปี 2557 มากถึง 44 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 4 ล้านเลขหมายจากปี 2556 

 • Feb 17 , 2015

  ธุรกิจหรือสินค้าใดก็ตามต้องมีจุดเด่นจุดขาย เป็นหมัดเด็ดที่ปล่อยฮุคแล้วดึงดูดใจผู้บริโภคหรือลูกค้า เมื่อเสริมด้วยกลยุทธ์สร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ก็จะทำให้ผู้บริโภคคิดถึงชื่อแบรนด์ทันทีเมื่อต้องการใช้สินค้าหรือบริการประเภทนั้นๆ

 • Feb 17 , 2015

  หากสำรวจดูในช่วงไม่กี่ปีมานี้ จะพบว่ามีธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นมาขยายฐานการผลิตที่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อย สาเหตุหลักเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง กอปรกับการประกอบธุรกิจหลายประเภทประสบภาวะอิ่มตัว ส่งผลให้หลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจำเป็นต้องขยายธุรกิจออกนอกประเทศ และประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายยอดนิยมที่นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเลือกมาลงหลักปักฐานการผลิตกันไม่น้อย

Finance

 • Dec 04 , 2014

  ดีแทคร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคมลงนามบันทึกความเข้าใจ เสริมความแกร่งกลยุทธ์สู่พันธมิตรธุรกิจโดยมุ่งใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกัน    1 ธันวาคม 2557 - นายซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และ พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU)

 • Nov 19 , 2014

  สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนสถาบันไทยพัฒน์ เผยผลตัวชี้วัดการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน สำหรับบริษัทจดทะเบียน จากการประเมิน Anti-corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 567 รายผลปรากฏว่า 344 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 1 ขึ้นไป คือ บริษัทแสดงให้เห็นถึงคำมั่นจากผู้บริหารและขององค์กรแล้วว่ามีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

 • Nov 14 , 2014

  บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โชว์กำไร 9 เดือน  647 ล้านบาท พร้อมรักษาเน็ตมาร์จิ้นกว่า 30%กฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ SRICHA  ผู้เชี่ยวชาญงานรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เผยว่า “สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนที่ผ่านของบริษัทฯ  มีรายได้รวม 2,063 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 647 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (เน็ตมาร์จิ้น)  กว่า 30% ซึ่งนับว่าสูงที่สุด แห่งหนึ่งในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

Marketing

 • Feb 27 , 2015

  อปสันจับมือพันธมิตรเปิดโครงการ Epson F-Academy ศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดการพิมพ์เสื้อผ้าและสิ่งทอด้วยระบบดิจิตอล 

 • Feb 17 , 2015

  นายซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานดีแทค จัดกิจกรรม Hot Talk ต้อนรับ นายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง (Lars- Ake Norling) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยนายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง (Lars- Ake Norling) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท DiGi.Com Berhad ประเทศมาเลเซีย จะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค มีผลในวันที่ 1 เมษายน 2558

 • Feb 17 , 2015

  งานแถลงข่าวเชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย 2015ที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับกระทรวงพลังงานจัดขึ้น ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธี ได้มีการเปิดเผยผลการศึกษา “เชลล์ ฟิวเซฟ จริงหรือมั่ว! นานาวิธีประหยัดน้ำมัน”

 • Feb 17 , 2015

  เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งทำโครงการ “พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว” ตั้งแต่ปี 2551 และดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเคียวเซที่ว่า “การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม” ต่อยอดกิจกรรมมอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

 • Feb 17 , 2015

  มีกิจกรรมดีๆ มาถ่ายทอดเรื่องราวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เมื่อชาววังขนาย สำนักงานกรุงเทพ และบุคคลทั่วไปซึ่งทำงานย่านสาทร ร่วมใจกันมาบริจาคเลือดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ณ ห้องประชุมกลุ่มวังขนาย อาคารไทย ซี.ซี. ทาวเวอร์ รวมแล้วกว่า 150 คน จากการบอกปากต่อปาก การแปะป้ายเชิญชวน การแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ในโครงการ วังขนายชวนชาวไทย บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

 • Feb 17 , 2015

  กลุ่มวังขนาย องค์กรธุรกิจหนึ่งที่ใกล้ชิดและจัดกิจกรรมเพื่อเด็กบ่อยครั้ง และแบ่งกิจกรรมตามโครงการต่างๆ อย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2555 อาทิ โครงการ Smile For KIDs กิจกรรมทัศนศึกษา เช่น การพาเด็กๆ จากโรงเรียนวังเขาแก้ว กาญจนบุรี ไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง การพาเด็กๆ จากมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล บ้านเมอร์ซี่ ไปเที่ยวชมสวนเสือศรีราชา

 • Dec 29 , 2014

   “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” หากเปรียบหัวข้อการรณรงค์นี้เป็นภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่ง หนังเรื่องนี้ก็สามารถสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับผู้ชมทั้งผู้ดื่มและไม่ดื่ม ได้ไม่น้อย ดังนั้น ตอนนี้จึงมีการสร้างหนังภาคต่อ เพื่อรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกต่อประชาชนในวงกว้างมากขึ้น

 • Dec 25 , 2014

  ตอบรับนโยบาย Digital Economy ของภาครัฐ “ดีแทค” โอเปอเรเตอร์แบรนด์ใบพัดภายใต้เทเลนอร์ กรุ๊ป ซึ่งคิดค้นนวัตกรรมการสื่อสารและบริการเพื่อชีวิตดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ ดีแทคเผยถึงความสำเร็จของกิจกรรม CSR เกี่ยวกับเยาวชนที่ผนวกรวมกับการให้ความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งานถึงหน้าประตูบ้าน ในชื่อ “Connect The Unconnected” ที่จังหวัดกระบี่ 

Entrepreneur

 • Jan 14 , 2015

  เมื่อปีที่แล้ว มืออาชีพด้านการทำเว็บไซต์โปรโมทร้านอาหารในญี่ปุ่นมานานถึง 10 ปี “ไทคิ โอทากะ” อิ่มตัวจากการเป็นลูกจ้าง จึงหันมาเปิดบริษัท “Elephant Planning”

  รับเป็นที่ปรึกษาและบริการทุกอย่างเกี่ยวกับญี่ปุ่น ในสไตล์ อยากได้ อยากทำอะไร ขอให้บอก โดยเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 และมาสร้างฐานลูกค้าชาวไทยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

 • Dec 02 , 2014

  ยอดสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บจากการclick” หรือ “Touchสร้างเม็ดเงินให้ผู้ประกอบการได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว คนหนุ่มซึ่งมองเห็น “เทรนด์” และ “โอกาส” บนโลกดิจิทัล พอล ศรีวรกุล จึงเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา

 • Jun 06 , 2014

  การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลต่อกระแสการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมากขึ้นซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญในระยะยาวขององค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน

AEC

 • Nov 27 , 2014

  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  (TMA) โดยนางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (คนแรกซ้ายมือ) กรรมการบริหาร นายกฤษณะ บุญยะชัย (คนแรกขวามือ) Chief Relationship Officer , TMA

 • Feb 27 , 2014

  “ลาวเฮานี่มีทั้งหมด 49 ซนเผ่า และแยกออกไปอีกกว่า 160 ย่อยๆ แล้วใน 49 ซนเผ่า เพิ้นได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสาย มีลาว-ไต มอน-ขแม ม้ง-เมี่ยน และ จีน-ทิเบต ต๋ามข้อต๊กลงของสภาแห่งซาด เมื่อวันที่ซาวสี่ เดือนซิบสอง ปี๋สองพันแปด” 

 • Feb 20 , 2014

  ในบรรดาคนไทยปัจจุบัน เขาน่าจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับลาวมากที่สุด
  วิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว

 

MAGAZINE

 

 New News

 • Feb 27 , 2015

   

  บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวกล้อง Instax Mini Hello Kitty ด้วยรูปลักษณ์แมวเหมียว Hello Kitty สีหวาน คงคอนเซ็ปกล้องถ่ายภาพ Instax ถ่ายปุ๊ปได้รูปเลย เล็งกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและผู้ที่ชื่นชอบตัวการ์ตูน Hello Kitty

  (ในภาพ)นายไทสุเกะ ทารุมิ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ Instax Mini Hello Kitty พร้อมด้วย นายโกจิ วาดะ (ขวาสุด) และนางสาวสภารัตน์ ประดิษฐ์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและนางสาวอิสรา รัตนบุษยาพร (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์กล้อง Instax โดยมีเซเลบริตี้คุณนิกกี้ (พริ้ตตี้เงินล้าน) มาร่วมสร้างสีสันที่ Siam Center เมื่อเร็วๆนี้

 • Feb 26 , 2015

  เมื่อเร็วๆ นี้ คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เป็นประธานในการแจกรางวัลกิจกรรม ลุ้นรถ รวยทอง กับบัตรออมสิน ครั้งที่ 6 รางวัลประกอบด้วย รถยนต์ Toyota  All New Yaris จำนวน 3 คัน พร้อมด้วยสร้อยคอทองคำ 1 บาท จำนวน 30 รางวัล 

 • Feb 25 , 2015

   

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโทด้านการบริหารเฉพาะทาง ร่วมงาน GMI Open House 2015 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเปิดประสบการณ์ศาสตร์การบริหารเฉพาะทาง ทั้ง 8 สาขา พร้อมฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อ "Digital Economy กับอนาคตประเทศไทย" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-9795-99, 081-444-1109 ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1Z2NWNIxiktTtvbFRn8hoZKcePDU6Gr5D2-x-hd92VpE/viewform#start=openform

School Move

 • Feb 03 , 2015

  แคปแลนหนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศสิงคโปร์พร้อมด้วยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาต่อต่างประเทศระดับอุดมศึกษาและทุนการศึกษาภาษาอังกฤษจำนวน 11 ทุน เพื่อสนับสนุนของโครงการฯ ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังสวนจิตรลดา

  แคปแลน ได้จัดหาโครงการการศึกษาให้กับนักเรียนไทยระดับอุดมศึกษาในประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาและได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อประเทศไทย ด้วยหนึ่งในเป้าหมายของแคปแลน คือ ไม่เพียงส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยแต่ยังสนับสนุนโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและโอกาสในการประสบความสำเร็จด้านอาชีพด้วย จากเป้าหมายดังกล่าว แคปแลน จึงได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 6 ทุน และทุนการศึกษาภาษาอังกฤษจำนวน 5 ทุน

  ลีออง ชุง รองประธานกรรมการบริหารแคปแลน สิงคโปร์ เปิดเผยว่า “ในฐานะตัวแทนของแคปแลน สิงคโปร์ ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งในการเข้าเฝ้าฯ ถวายทุนการศึกษาของเรา  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แคปแลนเป็นสถาบันฯ จากต่างประเทศแห่งแรกที่มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะช่วยให้นักเรียนไทยที่มีความสนใจได้รับโอกาสในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสิงคโปร์ เราได้ทำงานร่วมกับสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) อย่างใกล้ชิด และจะยังคงร่วมงานกับพวกเขาเช่นนี้ต่อไปเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในประเทศไทย”

  แคปแลนได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงหลักสูตร อุดมศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมมืออาชีพและโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในสิงคโปร์ทั้งระดับเด็กและผู้ใหญ่ โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการ แคปแลนได้มอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนมาแล้วราว 24,000 คนจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย แล้วจากทั่วทวีปเอเชีย

 • Dec 17 , 2014

  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวม  (Unified Bilingual Curriculum) โดยนำหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรนานาชาติ เตรียมความพร้อมการศึกษาสู่อนาคต จัดงาน "นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่อาชีพผู้นำแห่งอนาคต” พร้อมเปิดตัว หลักสูตรการศึกษาใหม่ “สายศิลปะการประกอบอาหาร (เชฟ)” ในระดับชั้นมัธยมปลาย ครั้งแรกในประเทศไทยกับหลักสูตร 2 ภาษา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนที่สนใจก้าวสู่การจะเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิต

 • Oct 21 , 2014

  จากการที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นหนึ่งในสิบองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่สถาบันฯ ให้แก่องค์กรอื่นเพื่อเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการ ภายใต้กิจกรรม “Learning & Sharing with Winner Organization”

  ด้วยวิสัยทัศน์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่ถูกเปลี่ยนในปี 2552 จาก “ศูนย์กลางโรคเด็กแห่งประเทศไทย” เป็น “ศูนย์กลางการดูแลรักษาสุขภาพเด็กระดับสากลภายในปี 2559” การบริหารจัดการส่วนต่างๆ จึงต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ในหลากหลายด้าน รวมถึงกำหนดการส่งรายงาน TQC ทั้งนี้คาดหวังไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะได้รับรางวัลในปี 2556 (mid goal vision) และยังคาดหวังต่อไปว่าจะได้รับรางวัล TQC หรือ TQA (Thailand Quality Award) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2559 

  ด้านการนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างบรรยากาศ (Focus on actions) ในการพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพในการทำงาน ที่มาผ่าน จุดเน้นของสถาบันฯ อยู่ที่ผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การบริหารจัดการพื้นฐาน แต่ภายหลังเปลี่ยนไปจากเดิม

  “เราจะให้คนไข้เป็นหลัก เข้ามารักษาแล้วต้องหาย ไม่เป็นซ้ำ ต้องไม่กลัวโรงพยาบาล บุคลากรในองค์กรก็ต้องมีทักษะทางสังคม เป็นคนที่รับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นที่รัก ที่พึ่งของสังคม ขณะเดียวกันเรามีวิชาการที่เป็นรูปธรรม มีความเป็นเลิศทางคลินิก เมื่อมีการบริการและบริหารที่ดีก็จะก้าวสู่ Excellence ไปด้วยกัน” แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวถึงเข็มมุ่ง พร้อมทั้งยกนโยบาย 5+4 ที่ใช้ในการสนับสนุนเกณฑ์รางวัลคุณภาพมาเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

   

  นโยบายหลัก 5 ข้อ

  1. สถาบันฯ ต้องเป็นที่พึ่งของเด็กเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคที่หายยาก ต้องการความชำนาญซับซ้อน (High Standard Excellent Center)

  2. เด็กป่วยของเราต้องได้รับการดูแล การเอาใจใส่เป็นอย่างดี (HA HPH Humanized Care)

  3. สถาบันฯ ต้องมีบทบาทในการชี้นำเชิงนโยบายด้านสุขภาพเด็กระดับชาติ (National Pediatric Health Policy/Advocacy)

  4. ระบบการเรียนการสอนให้ความสำคัญทั้งเชิงวิชาการ สังคม และจริยธรรม (Training System Focus on Academic, Social and Ethic)

  5. บุคลากรของเราต้องมีความสุข สนุกกับการทำงาน และอยากมาทำงาน (Happy People And Healthy Work Place)

   

  นโยบายเร่งรัดพัฒนา +4 คือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสนับสนุน 4 เรื่อง

  1. ด้านบุคลากร (HRD)

  2. ด้านการปฏิบัติตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (PMQA)

  3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

  4. ด้านประชาสัมพันธ์ตอนกำหนดนโยบาย (Communication)

   

   

  โดยในจังหวะก้าวการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพนั้น โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร เครื่องมือ ของสถาบันฯ ที่มีอายุการใช้งานมานาน และการบริหารจัดการระบบ เช่น การให้บริการ กำลังและความสามารถของคน ระบบการสื่อสาร เทคโนโลยี ฯลฯ อาจไม่ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงมีประเด็นเร่งแก้ไขให้ทันการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร นำไปสู่การบริหารจัดการดังนี้

  การปรับโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ปรับปรุง OPD แก้ไขสภาพความแออัดของการให้บริการผู้ป่วย โดยจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) ส่วนหอพักพยาบาลที่ทรุดโทรมก็จัดให้มีการซ่อมครั้งใหญ่

  การปรับการบริหารจัดการ ด้านการบริหารกำลังคน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพคนทั้งด้านการบริการ บริหาร หากลไกเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพัน การบริหารจัดการระบบให้บริการผู้ป่วย เช่น การเพิ่มอัตราการครองเตียง การให้บริการด้วยความเป็นมิตร กำหนดวัฒนธรรมองค์กร “เป็นมิตรกับเด็กและครอบครัว” การจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการพักรักษาแบบเป็นมิตรกับเด็ก เช่น ให้แม่และลูกนอนพักเตียงเดียวกันได้ ระบบการสื่อสาร จัดระบบการสื่อสารภายในทั้งผ่านทางบอร์ด เสียงตามสาย CCTV กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น การสื่อสารภายนอก เช่น ส่งข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ผลิตวารสาร สานฝัน สานรัก อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการสื่อสารทางโทรศัพท์ 1145 สายตรงโรงพยาบาลเด็ก และ ระบบเทคโนโลยี เช่น การให้บริการ OPD IPD Online การมีระบบ Hospital Information System ที่เป็นสากล การจัดทำ Digital Library ฯลฯ

  ไม่ปฏิเสธเครื่องมือพัฒนาคุณภาพใหม่ๆ สถาบันฯ นำเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี อาทิ การปรับปรุงกระบวนการสร้างนวัตกรรม การตรวจประเมินและปรับปรุงผลการดำเนินงานต่างๆ เช่น Lean, Innovation, BCM, RM, KPI, PMS ฯลฯ

  ด้านนวัตกรรม สถาบันฯ ได้ประกาศความมุ่งเน้นนวัตกรรมเป็นเข็มมุ่ง ตั้งแต่ปี 2554 ทำให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นจำนวนมาก ที่โดดเด่นคือผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 3 ชิ้นงาน ได้แก่ อุปกรณ์ฝึกยืนสำหรับเด็กพิการ โจ๊กคิดดี และผ้าอ้อมมินิซูโม่ และยังมีนวัตกรรมด้านการบริการ เช่น ศูนย์บริการด้านสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ป่วยเด็กพิการแบบเบ็ดเสร็จ โดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริการประชาชน ก.พ.ร. เป็นต้น

  Environment Awareness สถาบันฯ มีกิจกรรมและการใช้พลังงานอย่างมีเหตุผล อาทิ เรื่องการรณรงค์ไม่ใช้โฟม พลาสติก ปิดไฟ ถอดปลั๊ก ลดแอร์ ขึ้นบันได ฯลฯ จากที่เสียค่าไฟปีละประมาณ 30 ล้านบาท ก็เสียค่าไฟน้อยลง นำเงินไปพัฒนาสถาบันฯ ได้ต่อ และยังได้รับรางวัลประหยัดพลังงานดีเด่นจากการไฟฟ้านครหลวงอีกด้วย

  “เราเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ ปรับปรุงแอร์ระบบแยกส่วนเป็นแอร์รวมศูนย์ ติดตั้งเครื่องโอโซนบำบัดน้ำในหอผึ่งเย็น ฯลฯ ช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้ถึงปีละ 12 ล้าน จากเงินที่ลงทุน 18 ล้านบาท ก็คาดว่าจะคืนทุนใน 1.5 ปี” ทันตแพทย์หญิงปาริชาติ คำจิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานในสถาบันฯ 

  แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมุ่งให้สถาบันฯ ก้าวไปสู่ TQA จำต้องใช้งบประมาณเพื่อดำเนินงานในหลายภาคส่วน นอกจากงบประมาณปกติของกรมการแพทย์หรือของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว สถาบันฯ ยังได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการไทยเข้มแข็ง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งมีคณะบุคคลเข้ามาช่วยหางบประมาณสนับสนุนสถาบันฯ ผ่านกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยการนำของประธานคณะกรรมการอำนวยการกองทุนฯ ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย ทำให้ตั้งแต่ปี 2553 - 2556 สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนทั้งเงินสดและมูลค่าครุภัณฑ์รวม 334,887,145.57 บาท

  “สรุปแล้ว เราชำนาญอะไรก็ทำ ต้องรู้ว่าทำแล้วเกิดประโยชน์, ต้องทำงานกับเครือข่าย เครือข่ายสำคัญมากเพราะเรายังต้องอาศัยเทคโนโลยี know how หรือเงินที่จะมาช่วย, ต้องปรับบริบทให้ทันตาม Change, ต้องใช้ข้อมูลกำกับ และผู้บริหารต้องสนับสนุนทรัพยากร สถาบันฯ ถึงจะเกิด” แพทย์หญิงศิราภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวถึงการกำกับและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศอันจะนำไปสู่การได้รับรางวัลคุณภาพและเกิดความยั่งยืน

 • Oct 21 , 2014

  สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาที่ทำให้โครงสร้างการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ทุกสถาบันการศึกษาล้วนมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่ได้รับการติดตั้งทักษะการคิด การบริหารจัดการ การรับมือกับปัญหา รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ

  ด้วยเหตุนี้เอง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง จึงได้จัดงานวันวิชาการ En-Tech Academic & Innovation Expo 2014 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ และการประกวดรูปแบบต่างๆ ที่วิทยาลัยฯตั้งใจจัดขึ้น และในงานนี้ยังมีการนำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานของนักศึกษา ที่คิดค้นขึ้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมได้จริงด้วย โดยมีผลงานที่น่าสนใจก็เช่น เครื่องขูดมะพร้าว เพื่อลดระยะเวลาและแรงงานที่ต้องใช้ในการขูดมะพร้าว เหมาะสำหรับกิจการในครัวเรือนที่จำเป็นต้องใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ เช่น การทำขนม และที่สำคัญเจ้าเครื่องนี้ยังมีราคาที่ไม่แพงด้วย

   

   

  โดยในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากเชาวลิต แสงอุทัย ปลัดจังหวัดชลบุรี ในการกล่าวเปิด และ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดงานนี้ขึ้นว่า

  “วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในวันนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้เรียนมามาปรับใช้เพื่อประดิษฐ์งานวิจัยที่มีคุณค่า คุณประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งทางสถาบันจะได้รวบรวมมาเผยแพร่และจัดแสดงให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกชมในงานวันนี้ นอกจากนั้นในโอกาสนี้เรายังจัดการประกวดและการแข่งขันทางวิชาการขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาของเราได้แสดงความสามารถด้วย”

  ไม่เพียงเท่านั้น บรรยากาศในงานยังเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพราะทางวิทยาลัยฯ จัดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถส่วนตัวเช่นการร้องเพลง การเต้น เล่นดนตรี ซึ่งเปิดกว้างให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้ผู้เข้าชมงานรู้สึกคล้อยตามว่าเรียนที่นี่ นอกจากจะได้ความรู้ดีๆ แล้ว เยาวชนของชาติจะได้เรียนรู้ในบรรยากาศของความสุข ตามปรัชญาของสถาบันที่ว่า “ชีวิตดี มีความสุข เรียนสนุก ที่วิศวกรรมแหลมฉบัง” ด้วย

 • Oct 21 , 2014

  Young Presidents’ Organization หรือ YPO กลุ่มผู้นำทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานประชุม “Insights ASEAN Summit 2014” ขึ้น ซึ่งภายในงานนี้จะมีผู้นำภาคธุรกิจกว่า 60 ท่านจากทั่วทวีปเอเชีย มาร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้บริหารและผู้นำด้านธุรกิจจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกจำนวน 300 คน 

  โดยไฮไลท์ของพิธีเปิดงานนี้อยู่ที่การปาฐกถาในหัวข้อ AEC Roadmap: Opportunities and Challenges ของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ซึ่งสรุปใจความสำคัญในการปาฐกถาครั้งนี้ ดร.สุรินทร์มุ่งประเด็นไปที่ 

  “ความท้าทายสำหรับไทยในการเดินเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC ขอมุ่งประเด็นไปที่การสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ SMEs ของไทย ซึ่งขณะนี้มีมากกว่า 2 ล้านราย แต่ในจำนวนนี้ยังมี SMEs น้อยรายที่กล้าออกไปลงทุนนอกประเทศ ทั้งที่ภาพรวม SMEs ไทยถือว่ามีศักยภาพไม่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน เพราะส่วนหนึ่งประเทศของเรามีนโยบายสนับสนุนให้ SMEs ไทย มีความเข้มแข็งทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย”

  และสิ่งสำคัญที่ดร.สุรินทร์ฝากไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศในยามนี้มีอยู่ 4 leading words นั่นคือ Look Around/Take Risk/ Across Border and Find Partners และยังย้ำมุมมองที่ว่า การก้าวเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียนอาจไม่ใช่โอกาสที่ดีที่สุดของทุกประเทศ แต่ในเมื่อสิ่งนี้กำลังจะมาถึง เราต้องก้าวเข้าสู่บรรยากาศของอาเซียนในปีหน้า สิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการเตรียมตั้งรับและรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใน AEC ที่จะมาทั้งในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างประเทศ และการแข่งขันนั่นเอง

Management

 • Dec 29 , 2014

  ทุกวันนี้การบริหารจัดการบุคลากรในหลายๆ องค์กร มักจะทำให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยการแบ่งงาน HR ให้เป็น 2 ลักษณะงาน คือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HRM (Human Resources Management) และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ HRD (Human Resources Development)

 • Dec 02 , 2014

   

  เพราะเชื่อมั่นมาตลอดว่าความสุขของคนทำงานทุกคน อยู่ที่การได้ทำงานในองค์กรซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ไม่เฉพาะการได้คิดสร้างสรรค์ แต่ยังสามารถนำสิ่งที่คิดไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตัดสินใจที่ยุ่งยาก

   

 • Dec 02 , 2014

  ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษางานบริหารบุคคลให้แก่องค์กรน้อยใหญ่ ทำให้ สกนธ์ อาภาภรณ์กุล ผู้อำนวยการงานด้านที่ปรึกษา บริษัท เอชอาภา จำกัด เห็นความแตกต่างหลากหลายของการบริหารองค์กร เห็นคนที่แมทช์และไม่แมทช์กับงาน ตลอดจนเห็นเทรนด์ของคนที่องค์กรไหนๆ ก็อยากได้ไปร่วมงานด้วย คือคนที่มี Common Competency ได้แก่ มี Service Mind ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) 

Green

 • Jul 17 , 2014

  การที่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีราคาแพงและค่อนข้างผันผวน และประเทศไทยต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน กลุ่มมิตรผล ซึ่งมีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น นำวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลคือชานอ้อย มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ล่าสุดผุดโปรเจ็กต์ใหม่ ใช้ “พลังงานจากแสงอาทิตย์” แหล่งพลังงานสะอาดที่ใช้ได้ไม่มีวันหมด ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย โดยเปิดตัว โครงการโซลาร์รูฟท็อป แห่งแรก ณ โรงไฟฟ้ามิตรผล ภูเขียว

 • Jan 15 , 2014

  “พลังงาน” เป็นหัวข้อสำคัญหนึ่งภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารเรื่อง “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน” (sustainable development)

Cool Life Style

 • Feb 18 , 2015

  งานอดิเรกสนุกๆ กลายเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรหลายสิบล้านบาท ให้ชายผู้มีปริญญา 6 ใบ ดร.สมรัช เรียงเครือ จากธุรกิจ “มินิคาร์ ไทยแลนด์” ซึ่งเกิดจากความต้องการที่จะทำอะไร “สนอง Need” และกลายเป็นการผลิตมินิคาร์ในเชิงอุตสาหกรรมรายแรกของโลก