• Apr 04 , 2014

  ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ให้มุมมองและทัศนะเกี่ยวกับโลกในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า มีลักษณะที่น่าสนใจอยู่ 3 ประการ

 • Apr 04 , 2014

  เพียงเอ่ยชื่อ ศศินทร์ ภาพลักษณ์ของคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในฐานะ International Business School อันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ผุดขึ้นในหัวทันที หากแต่การพัฒนาให้สถาบันแห่งนี้เติบโตอย่างยั่งยืน จะเป็นไปในทิศทางใดนั้น อาจารย์นิกม์ พิศลยบุตร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้มาให้คำตอบกับปรากฎการณ์ CHANGE นี้ ได้อย่างชัดเจนที่สุด

 • Apr 04 , 2014

  ด้วยความเชื่อที่ว่า โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงได้ จากคนคนเดียว และเขาคือคนคนนั้น ทำให้ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน-เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยทันทีว่า “วิศวะลาดกระบัง ต้องเป็นหนึ่ง และเป็นที่พึ่งของสังคม” โดยในวรรคทอง 2 ประโยคนั้น ซ่อนความหมายของการเปลี่ยนแปลง ปฏิวัติ และพัฒนาไว้ในหลากหลายด้าน

 • Mar 28 , 2014

  นานมาแล้ว ผมมีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูที่ชอบไปกินเป็นประจำอยู่ร้านหนึ่ง ในความเห็นของผม ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนั้นมีเอกลักษณ์พิเศษ คือบรรดาพี่น้องที่ช่วยกันทำงานในร้านจะต้องทะเลาะกันเองให้ลูกค้าเห็นอยู่เกือบตลอดเวลา

 • Feb 21 , 2014

  “การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูง ขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะ ความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี”

  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ในการเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510

B-School

 • Apr 04 , 2014

  ในความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศ ทำให้ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต้องตอบโจทย์ที่ถูกท้าทายจากสังคมในฐานะผู้นำ

 • Feb 27 , 2014

  หนังขึ้นแท่น Classic ทั้ง 2 ภาคเรื่อง Wall Street ไม่เพียงสื่อให้เห็นความยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวของตลาดเงินตลาดทุนเท่านั้น แต่ยังส่งให้ดาราฮอลิวูดอย่าง Michael Douglas โด่งดังเป็นพลุแตกจากบทบาท Gordon Geggo นักการเงินผู้ช่ำชองในตลาดหุ้นด้วย โดยเฉพาะในภาค 2 ที่นอกจากเขาจะเปลี่ยนจากฐานะโบรกเกอร์มาเป็นผู้บริหารกองทุนรวมเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยแล้ว ยังมีการแทรกแง่มุมต่างๆ ในด้านการบริหารการเงินของวานิชธนกิจต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจอีกด้วย

 • Feb 26 , 2014

  ทุกวันนี้มีสถาบันการศึกษามากมาย ที่เปิดสอนหลักสูตร MBA หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้มีความประสงค์จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จึงมีอิสระที่จะเลือกเรียนในสถาบันซึ่งเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดได้ แต่ตอนนี้หากใครที่มี หลักสูตร MBA ของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกไว้ในใจ ลองอ่านเรื่องราวดีๆ นี้ดู แล้วจะรู้คำตอบว่า “เรียน MBA ทั้งที ทำไมต้องเรียนที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

 • Jan 14 , 2014

  แนวโน้ม MBA ในปีหน้าจะมีความเข้มข้นด้วยการปรับหลักสูตรให้กระชับ เหมาะสมสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจองค์กร นายจ้าง ที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และความชำนาญเฉพาะทางมากขึ้น

 • Jan 14 , 2014

  ปัจจุบันการศึกษาระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือ Master of Business Administration เป็นที่นิยมของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา

MBA Gen

 • Apr 04 , 2014

  จากพนักงานบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบด้านงาน Shipping นำเข้า ส่งออก สินค้า กระทั่งตัดสินใจเปลี่ยน field มาเป็นเจ้าหน้าที่ Warehouse คลังสินค้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทำให้ ธนกมล ฉิมบ้านไร่ ได้ค้นพบความสนใจในวิชาชีพของตัวเองว่า เขามีความรักในการทำงานด้าน Warehouse มากกว่า เพราะงานนี้ส่งเสริมให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถในเชิงการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บใน warehouse ให้ได้อย่างคุ้มค่าและเป็นหมวดหมู่แถมยังได้เรียนรู้วิธีการเก็บสินค้าหลากหลายรูปแบบ 

 • Jan 15 , 2014

  Global Opportunities
  “Once in a lifetime experience” ในช่วงชีวิตหนึ่งจะมีสักกี่ครั้งที่จะได้รับประสบการณ์ที่ดีในต่างแดน กนกพร จำเริญรักษ์ หนึ่งเดียวจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดที่เป็นตัวแทนนักศึกษา MBA เข้าร่วมงาน World Business Forum ณ มหานครนิวยอร์ก เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนมุมมองต่อการทำธุรกิจให้กับเธออย่างไม่รู้ลืม นี่คือโอกาสของผู้เรียน MBA จากแสตมฟอร์ด

 • Jan 15 , 2014

  ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
  ธฤตพน อู่สวัสดิ์ บุตรชาย รศ.ดร.จีระเดช อู่สวัสดิ์ (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) วันนี้กลับมาทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบริหารธุรกิจให้กับผู้เรียน เพื่อมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ประสบการณ์การเรียนรู้และการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างแดนถือเสมือนเป็นการชิมลางและฝึกปรือวิทยายุทธ์ก่อนเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวกับที่นี่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • Jan 15 , 2014

  Value experience
  จะเรียนบริหารธุรกิจทั้งทีก็ต้องไปเรียนโรงเรียนด้านบริหารธุรกิจที่เป็นระดับท็อปของโลก และเมื่อ Business School อันดับต้นๆ ของโลกอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ก็หนีไม่พ้น Harvard Business School และ Stanford Graduate School of Business แต่ทำเลที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ที่สุดมาลงเอยที่ Stanford เพราะบรรยากาศแห่งการสร้างผู้ประกอบการอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อต่อเติมจิ๊กซอว์ที่ยังขาดหายไปให้ครบตรงใจกับโจทย์ของการทำงานมากที่สุด

 • Jan 15 , 2014

  “Lima Coco Resort” “Lima Bella Resort” และที่กำลังจะเกิดขึ้นบนหาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด “Lima Bella Duva Resort” ภายใต้การบริหารงานของ เดิมพัน อยู่วิทยา นักบริหารหนุ่มไฟแรง ที่มีแนวคิดและมุมมองต่อการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร

Finance

 • Apr 04 , 2014

  องค์กรธุรกิจหากจะเปรียบไปก็คล้ายดั่งชีวิตมนุษย์ มีวงจรวัฏจักรเริ่มจาก เกิด ตั้งไข่ เติบโต มีเจ็บป่วย รับการรักษาและเยียวยา มีการกลับมากระปรี้กระเปร่าและเข้มแข็งได้ใหม่ มีแก่เฒ่า จนถึงล้มหายและตายจาก หากเราเหลือบมองไปในแวดวงธุรกิจ ภาพขององค์กรในแต่ละช่วงของไซเคิลหรือวงจรมีให้เห็นอยู่ทั่วไป 

 • Apr 04 , 2014

  ทิศทางที่ดีขึ้นของหุ้นต่างประเทศในปีที่ผ่านมา กับการที่คนไทยส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำแล้วได้ผลตอบแทนไม่มากนัก และปัญหาการเมืองภายในที่ส่งผลให้หุ้นไทยเกิดความผันผวน

 • Apr 04 , 2014

  เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวแผนประกันคุ้มครองสุขภาพล่าสุด เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (AIA H&S Plus Gold) สำหรับลูกค้าผู้ที่มีอายุรับประกันภัยระหว่าง 1 เดือน - 70 ปี 

Marketing

MBA Talk

 • Feb 20 , 2014

  “ผู้นำคือคนที่จะนำพาคนกลุ่มหนึ่งให้ Make the difference ได้” บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับ MBA

 • Feb 20 , 2014

   

  “Make It Better” อาจจะเป็นคำทั่วไปที่ใครต่อใครเลือกใช้สื่อสารกับทีมงาน หรือบอกให้ลูกหลานทำภารกิจที่มีให้ดีขึ้นไปอีก หากผู้ฟังรับแล้วนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผลที่ตามมาก็คือการพัฒนาในสิ่งที่ทำอยู่ได้ดีขึ้นต่อเนื่องกันไป แต่สำหรับ ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC และพนักงาน KTC ทุกคน การทำให้ดียิ่งขึ้นเป็นเหมือนมนต์วิเศษที่ใช้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเข้ามาท้าทายภารกิจขององค์กร

 • Jan 15 , 2014

  ประเทศไทยกำลังมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญ อันเนื่องมาจากการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศ ของ กสทช. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ได้เดินหน้าปรับปรุงและจัดระเบียบคลื่นความถี่ของประเทศมาตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว 

New Gen

 • Jan 17 , 2014

  “สำหรับความรู้ทุกคนสามารถหาได้จากทุกๆ มหาวิทยาลัย แต่ว่าประสบการณ์และการอยู่ร่วมกัน อาจจะไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ แค่เรียนเก่งคุณก็เรียนจบได้ แต่ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ คุณต้องเรียนเป็น ทำงานเป็น คุณถึงจะอยู่รอด” นี่คือความประทับใจส่วนหนึ่งที่มีต่อสถาบัน เพ็ญลักษณ์ ศรีบุญเรือง นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทายาทเจ้าของธุรกิจ ผลิตสี Art Therapy หรือ ศิลปะบำบัด

Entrepreneur

 • Feb 26 , 2014

  สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม เป็น Investment Banker ที่ไฟแรงมากๆ

  ไฟแรงขนาดที่เมื่อเราอยู่ใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความระอุที่พร้อมจะปะทุออกมาทุกเมื่อ

 • Jan 03 , 2014

  7 ปีก่อน “เชียร์ท คว้อนท์” กรรมการผู้จัดการ-ใหญ่ และประธานบริษัท อีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท บริษัทผู้พัฒนาช่องทางการขายสัญชาติดัทช์ สนใจจะขยายธุรกิจด้านการพัฒนาศูนย์การค้าในประเทศอาเซียน จึงได้เข้ามาดูลู่ทางทำธุรกิจในประเทศไทย

 • Jan 03 , 2014

  ช่วงเวลาสั้นๆ ที่เราได้ไปสังเกตการณ์จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีธุรกิจ “สปา” เกิดใหม่มากมาย ผู้ใช้บริการก็มีทั้งคนไทย นักท่องเที่ยวทั้งจากเอเชียและยุโรป แต่ที่ปีนี้มาแรงมากคือ “ชาวจีน”

AEC

 • Feb 27 , 2014

  “ลาวเฮานี่มีทั้งหมด 49 ซนเผ่า และแยกออกไปอีกกว่า 160 ย่อยๆ แล้วใน 49 ซนเผ่า เพิ้นได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสาย มีลาว-ไต มอน-ขแม ม้ง-เมี่ยน และ จีน-ทิเบต ต๋ามข้อต๊กลงของสภาแห่งซาด เมื่อวันที่ซาวสี่ เดือนซิบสอง ปี๋สองพันแปด” 

 • Feb 20 , 2014

  ในบรรดาคนไทยปัจจุบัน เขาน่าจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับลาวมากที่สุด
  วิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว

 • Jan 15 , 2014

  "AEC ในความเข้าใจของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน"

  โอกาสและอุปสรรคที่แต่ละคนมองเห็นก็ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งจุดยืนเชิงผลประโยชน์ที่ต่างกันไป ย่อมกอร์ปเป็นความเห็นและมุมมองอันหลากหลาย ที่ MBA ทยอยนำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง

 

MAGAZINE

 
 

 

New News

 • Apr 18 , 2014

  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมกับสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดการประกวดร้องเพลงสำหรับคนไทยผู้มีอายุ 18-30 ปี ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นการอบรมทางด้านดนตรีที่ฝรั่งเศสเป็นเวลา 10 วัน !
  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว เพียงเลือกเพลงภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้นไปมาร้องต่อหน้ากล้องโดยถ่ายเป็นวีดีโอไว้ จากนั้นก็โพสวีดีโอที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ค 
  www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande  ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคมก็เท่านั้นเอง ผู้ที่ได้รับการโหวตสูงสุด 10 คนแรกจะได้เข้ารอบสุดท้ายและต้องมารวมตัวกันในวันที่ 10 พฤษภาคมที่ห้องออดิทอเรียมของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเพื่อร้องเพลงต่อหน้าสาธารณชนและคณะกรรมการ อันประกอบด้วยมืออาชีพด้านดนตรี ได้แก่  คุณแพมลิตา นักร้องชื่อดัง และ อีฟส์ บารงน์ นักร้องเสียงเทเนอร์ซึ่งเป็นอาจารย์จากซูเปอร์สตาร์ อะคาเดมี่ กรุงเทพฯ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นการได้ไปอบรมทางด้านดนตรีที่ฝรั่งเศสช่วงซัมเมอร์นี้ โดยในช่วงสุดท้ายของการอบรม ก็จะได้อัดอัลบั้มเพลงของตนเองในสตูดิโอและได้ทำงานร่วมกับมืออาชีพด้านดนตรี ท่านพูดภาษาฝรั่งเศสได้ใช่ไหม ท่านรักการร้องเพลงใช่ไหม ถ้าเช่นนั้น ขอเชิญเลือกเพลงภาษาฝรั่งเศสที่ชอบและลงมือทำเลย !

 • Apr 17 , 2014

  เอไอเอสดูแลลูกค้า หลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการมอบสิทธิพิเศษส่วนลดล้างรถ ทำความสะอาดรถคู่ใจ โดยร่วมกับศูนย์บริการล้างรถ Wizard (วิซาร์ด) ให้บริการล้างรถ VIP กับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ในราคาพิเศษเพียง 300 บาท จากปกติ 490 บาท ณ ศูนย์บริการ Wizard ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2557 นอกจากนี้ ยังร่วมกับศูนย์บริการล้างขัดเคลือบสี Green Wash (กรีน วอช) ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก มอบสิทธิพิเศษโปรแกรมล้างสี ดูดฝุ่น และเคลือบสี ให้ลูกค้าเอไอเอสรับส่วนลด 20 บาทจากราคาปกติ และลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับส่วนลด 40 บาทจากราคาปกติ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2557 โดยรับสิทธิ์ได้ง่ายๆ เพียงแสดงโทรศัพท์มือถือเอไอเอสที่ศูนย์บริการดังกล่าว (1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์/ 1 เดือน)

 • Apr 10 , 2014

  เปิดเวทีคอนเสิร์ตสุดโอสาดความสนุกไม่ยั้งเอาใจคนรุ่นใหม่ 13-15 เม.ย. นี้ หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์

School Move

 • Apr 04 , 2014

  แม้จะเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี หากแต่งาน UTK Open House 2557 ปีนี้ มีดีกว่าทุกปี เริ่มจากคอนเซ็ปต์งาน ที่ตอกย้ำแบรนด์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับการมุ่งผลิตบัณฑิตที่ “เก่งคิด เก่งปฏิบัติ และคิดสร้างสรรค์” อย่างชัดเจน 

 • Apr 04 , 2014

  มาแรงจริงๆ สำหรับเทรนด์การศึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คราวนี้ยิ่งพิเศษกว่าเดิมด้วยการพ่วงเนื้อหาของเทคโนโลยีสื่อใหม่ในอนาคตมาด้วย ใช่แล้ว...เรากำลังจะกล่าวถึงการเปิดตัว 3 กลุ่มวิชาเอกใหม่ ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • Apr 04 , 2014

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลป-บัณฑิต สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย (การออกแบบสื่อสารดิจิทัล) วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบในช่วงปีการศึกษา 2013 และนำมาจัดแสดงสู่สาธารณชนภายใต้ชื่อโครงการ “The interim show 2014” ณ ชั้น 9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก เมื่อเร็วๆ นี้

 • Feb 25 , 2014

  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของไทยให้ไม่เป็นสองรองใครในภูมิภาคอาเซียนนี้ ศาสตราจารย์ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จึงทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังสมองตลอดเวลาเกือบ 4 ปี ของการอยู่ในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) 

 • Feb 20 , 2014

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดโลกใบใหม่เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับน้องๆในสถาบันกับโครงการ “โตไปไม่โกง” 

 

CSR

 • Apr 03 , 2014

  เป็นอีกครั้งที่เราได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องๆ จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพราะทางกลุ่มวังขนาย ผู้ผลิตน้ำตาลโลว์เคมิคอล จัดกิจกรรม “Chance For The Blind season 3” ส่งต่อความรักเพื่อผู้พิการทางสายตา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

 • Apr 03 , 2014

  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระดมผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ จัดกิจกรรมส่งมอบ “ห้องทำอาหารเด็กอ่อน คลองเตย” ตามโครงการ “20 ปี บิ๊กซี จับมือ ทำดีเพื่อชุมชน” เพื่อเป็นสถานที่ประกอบอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนในชุมชนแออัด โดยบิ๊กซียืนยันที่จะช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไปในปี 2557

   

   
 • Apr 02 , 2014

  ผ่านไปพร้อมกับความประทับใจกับการส่งมอบหนังสือนิทาน Epson Printing A Smile หนังสือนิทานที่พี่ๆ สื่อมวลชนไอทีได้ช่วยกันสร้างสรรค์เรื่องราวให้น้องๆ แล้วนำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือนิทานเพื่อมอบให้แก่น้องๆ ที่มูลนิธิเด็กและเครือข่ายกิจกรรมในวันงาน มีโชว์พิเศษจากผู้บริหารเอปสัน ที่ร่วมเล่านิทานเพลงให้น้องๆ ฟังด้วยตัวเอง รวมถึงซุ้มกิจกรรมอื่นๆ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางเอปสันและสื่อมวลชนไอทีทำร่วมกัน

   

 • Feb 25 , 2014

  ภาพมือเล็กๆ ของเด็กๆ ที่ได้รับการประคองไว้อย่างอบอุ่นพร้อมก้าวเดินเคียงกันอย่างห่วงใยไปกับหญิงสาวท่าทางใจดี ภาพหนุ่มน้อยที่กำลังเล็งปืนเพื่อยิงเป้าเหยื่อให้อาหารเสือโดยมีชายวัยกลางคนยืนอยู่เคียงข้างคอยแนะนำวิธีการอย่างถูกต้อง ภาพที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่กำลังช่วยกันมองหาภาพถ่ายเพื่อซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึก ภาพของพี่ที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีในทุกๆ อิริยาบถ ฯลฯ หากใครได้เห็นภาพเหล่านี้เป็นต้องเข้าใจว่าคนต่างวัยนับร้อยชีวิตนั้นล้วนเป็นครอบครัวเดียวกัน หากแต่แท้จริงแล้วอาสาสมัครจากกลุ่มวังขนายกำลังแบ่งความปรารถนาดีสู่เด็กๆ จากมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล บ้านเมอร์ซี่ ด้วยจิตใจที่เบิกบานทั้งผู้ให้และผู้รับ...

 • Feb 11 , 2014

  10 กุมภาพันธ์ 2557 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชัยยศ จิรบวรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 1,500,000 บาท ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ดีแทค เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ปี 2556  สวนลุมพินี เพื่อนำไปร่วมสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ทั่วประเทศของมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Green

 • Jan 15 , 2014

  “พลังงาน” เป็นหัวข้อสำคัญหนึ่งภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารเรื่อง “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน” (sustainable development)

Cool Life Style

 • Feb 26 , 2014

  วันแรกที่เดินทางไปถึง “เวียงจันทน์” เรามีโอกาสได้นั่งรถชมเมือง พูดคุยกับชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมืด ก็สัมผัสได้ถึงความมีไมตรีจิตของคนลาว ยิ่งได้ไปเดินริมโขง เห็นคนลาวจำนวนมากมาออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน แล้วก็รอดูพระอาทิตย์ตกร่วมกัน ยิ่งทำให้รู้สึกว่า วิถีชีวิตเรียบง่ายและไม่ต้องเร่งรีบของคนที่นี่ทำให้เวลาเดินช้ากว่าตอนอยู่ที่เมืองไทย


ดูทั้งหมด...