“กันยงอีเลคทริก” จัดงานKYE 50 ปี มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอเปอเรชั่น พันธมิตรญี่ปุ่นตอกย้ำการร่วมทุน อย่างต่อเนื่อง !!!

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” โดยสองผู้บริหารใหญ่ ประพัฒน์  โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ และ ซาดาฮิโร โทมิตะ กรรมการผู้จัดการ จัดงาน  “KYE 50 ปี เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” เพื่อแสดงความภูมิใจ แชร์เรื่องราวรากฐานที่มั่นคงของบริษัทฯ และประกาศเจตนามุ่งมั่นพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากผู้ร่วมทุนรายใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มาร่วมแสดงความขอบคุณทุกการสนับสนุนการประกอบการของ KYE และผลิตภัณฑ์ของมิตซูบิชิ มาตลอด 50 ปีเป็นอย่างดี พร้อมตอกย้ำนโยบายส่งเสริมฐานการผลิตสินค้า และมุ่งพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายการส่งออกจากไทยสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง   (วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ค. 2557ณ โรงแรม  พลาซ่า แอทธินี แบงค์คอก)

ประพัฒน์  โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า“บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์องค์กรด้วยปรัญชาการดำเนินงานหลัก 3 ประการ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกๆ ด้าน ทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “We Balance for the Best” โดยได้ดำเนินการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ เครื่องปั๊มน้ำ และ เครื่องเป่ามือ ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางบริษัทตัวแทนจำหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ตลาดภายในประเทศ ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางบริษัทตัวแทนจำหน่ายรายเดียวคือ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เป็นผู้จำหน่ายสินค้าไปยังตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศได้ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 30 ประเทศ ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา แม้จะมีสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และปรับปรุงระบบการผลิต การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีความปลอดภัย และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผลของการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องดังกล่าวส่งผลต่อยอดการขายของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เน้นสร้างระบบบริหารที่แข็งแกร่ง เพื่อความมั่นคง และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

ด้าน ซาดาฮิโร โทมิตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งในปี 1964 ภายใต้ชื่อกันยง ซึ่งมาจากภาษาจีนมีความหมายว่า การเจริญเติบโตไปด้วยกัน มาจนถึงวันนี้เรายังคงสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงการสานต่อเจตนสรมย์ของผู้ก่อตั้งในยุคแรกเริ่มได้เป็นอย่างดี  หลายปีที่ผ่านมา เรามุ่งสร้างสถิติใหม่ๆ ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น บรรลุยอดการผลิตรวมของพัดลมและพัดลมระบายอากาศครบ 20 ล้านเครื่อง ยอดผลิตปั๊มน้ำรวม 2 ล้านเครื่อง เป็นต้น ความภูมิใจเหล่านี้ยังคงเป็นแรงผลักดันให้เราเร่งสร้างทำลายสถิติต่างๆ ให้เร็วขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป และด้วยนโยบายการขยายธุรกิจส่งออก ยังส่งผลให้ยอดการผลิตและการจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ในปีนี้เรายังมีแผนขยายการส่งออกไปยังประเทศใหม่ๆ อีกหลายรายการ เช่น การส่งตู้เย็นไปตลาดรัสเซีย รวมถึงเปิดตลาดเครื่องเป่ามือไปยังตลาดยุโรป และอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ เรายังเร่งสร้างสินค้ารุ่นใหม่ๆ เพิ่มเติมอย่างเช่น ตู้เย็นขนาดใหญ่ความจุ 600 ลิตร และพัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะขนาด 18 นิ้ว ที่ได้วางตลาดไปในช่วงปีที่ผ่านมา ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อผู้สนับสนุนทุกๆ ท่านตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ความภาคภูมิใจใน 50 ปีที่ผ่านมาจะเป็นพื้นฐานสร้างการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในปีที่ 60 70 จนถึงปีที่ 100 และยาวนาน ซึ่งรวมถึงยอดการผลิตที่จะพุ่งสู่ 20 และ 30 ล้านเครื่องต่อไป”

ทาเคชิ ซูกิยาม่า Group president กลุ่มธุรกิจ Living Environment and Digital Media Equipment ของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น กล่าวต่อว่า “ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จ และเจริญเติบโตต่อเนื่องมาถึง 50 ปีในวันนี้ได้นั้น มาจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างดียิ่งระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่น และผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงครับ

บริษัท กันยงอีเลคทริกฯ ถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้แบรนด์ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ในต่างประเทศแห่งเดียวที่สำคัญยิ่งของเรา มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่นมุ่งเน้นส่งเสริมนโยบายการเพิ่มการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้ขยายออกสู่ตลาดโลกอย่างกว้างขวาง เราพร้อมสนับสนุนให้ฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในประเทศไทยแห่งนี้ เจริญเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป” 

ส่วน มิโนรุ ฮากิวาร่า ผู้อำนวยการสำนักงานภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น กล่าวต่อว่า “บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ได้เริ่มธุรกิจในภาคภูมิเอเซียและโอเชียเนีย ด้วยการผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และได้ขยายธุรกิจ อีกหลากหลายรายการ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อาคารสำนักงาน Factory  Automation อุปกรณ์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจด้านการสื่อสาร  เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคภูมิเอเชีย และโอเชียเนีย ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก ในปีงบประมาณ 2013 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มียอดขายกลุ่มธุรกิจโดยรวม ที่ 4 ล้านล้านเยน และมีเป้าหมายที่จะสร้างผลสำเร็จในการขายให้ได้สูงขึ้นอีกในปีงบประมาณใหม่ 2020 โดยได้วางเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจโดยรวม ให้สูงกว่า 5ล้านล้านเยน เพื่อบรรลุผลกำไรในอัตราการดำเนินงานให้สูงกว่า 8%  มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น พร้อมที่จะทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคนี้ โดยมุ่งเน้นที่ ประเทศไทย อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งกลุ่มมิตซูบิชิ อีเล็คทริคได้กำหนดกลยุทธ์ในภาพรวมที่จะสนับสนุนให้ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ฐานธุรกิจมีความมั่นคงถึง 50 ปี ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้”

กลุ่มมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย โดยก่อตั้งมูลนิธิ มิตซูบิชิ อีเล็คทริคแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคมนี้ มูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรม ปลูกป่าโกงกาง ที่จังหวัดระยอง มีอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า 450 คน กิจกรรมเหล่านี้ ล้วนสนับสนุนแนวปรัชญาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

ที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลัก ECO-Change ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างคุณประโยชน์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมที่ดีงามให้แก่ประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 72 ไร่ ริมถนนบางนา-ตราด กม.20 จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมาย การค้า ”มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” อันได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ เครื่องปั๊มน้ำ และเครื่องเป่ามือโดยได้รับลิขสิทธิ์ และเทคโนโลยี ในการผลิตจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน

**** เพิ่มเติมบทสัมภาษณ์โดยผู้บริหาร

“ช่วงเวลาที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในยอดการผลิตสินค้าที่น่าภาคภูมิใจ โดยปีค.ศ.2011 บรรลุดยอดผลิตรวมของพัดลมและพัดลมระบายอากาศครบ20 ล้านเครื่อง ในปีค.ศ.2012 บรรลุผลผลิตรวมของตู้เย็นครบ 10ล้านเครื่อง และในปีเดียวกัน บรรลุยอดผลิตปั๊มน้ำรวม 2 ล้านเครื่อง สิ่งเหล่านี้คือความภูมิใจในฐานะฐานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเพียงแห่งเดียวของมิตซูบิชิอีเลคทริค”

“จากนโยบายการขยายธุรกิจส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ส่งผลให้ยอดการผลิตและการจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ในปีนี้เรายังมีแผนส่งออกไปประเทศใหม่ๆ อีกหลายรายการ ทั้งส่งตู้เย็นไปขายยังประเทศรัสเซีย รวมทั้งได้เปิดตลาดส่งเครื่องเป่ามือไปยังตลาดอเมริกาเหนือแล้วด้วย เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่นการพัฒนา ผลิตตู้เย็นรุ่นใหม่ ขนาดใหญ่ความจุ 600 ลิตรที่เพิ่งทำตลาดไปเมื่อปีทีผ่านมา และในเดือนกุมภาพันธ์ เราก็ได้เริ่มผลิตและจำหน่าย พัดลมรุ่นใหม่ที่มีใบพัดขนาดใหญ่ 18”  และเป้าหมายต่อจากนี้ เราจะพัฒนาก้าวไกลไปสู่ความยั่งยืน ในปีที่ 60, 70 จนถึงปีที่ 100 และยาวนานต่อๆไป เพื่อให้บรรลุผลรวมยอดการผลิตจาก 10 ล้านเครื่อง ให้บรรลุสูงขึ้นเป็น 20 ล้านเครื่อง จาก 20ล้านเครื่อง ให้บรรลุสูงขึ้นเป็น 30 ล้านเครื่องให้ยืนยง ยั่งยืนต่อๆไป”

ว้าว! กสิกรไทยแจกจริงทองคำล้านที่ 4 ในแคมเปญ “เทศกาลเบิกบานใจแก๊ง 3 ช่าคาร์นิว้าว”

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนธนาคารมอบรางวัลทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท จากแคมเปญ “เทศกาลเบิกบานใจแก๊ง 3ช่าคาร์นิว้าว” ให้แก่ นางสาวอำไพ กองแดง  (ที่ 3 จากขวา) ผู้โชคดีประจำเดือนเมษายน โดยจัดมอบอย่างยิ่งใหญ่บนเวทีคอนเสิร์ตแก๊ง 3 ช่า ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 4 จังหวัดนครปฐม

ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีรับทองคำ 1ล้านบาท เช่นนี้ได้ทุกเดือน เพียงเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการธนาคารกสิกรไทยมาก่อน เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครบัตรเดบิต แล้วส่ง SMS พิมพ์ KB ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต 10 หลักสุดท้ายมาที่หมายเลข 4545888 ก็สามารถลุ้นรับทองคำได้ง่ายๆ ทุกเดือน จับรางวัลครั้งถัดไปในเดือนมิถุนายน 2557

นอกจากนี้เมื่อสมัครใช้บริการ SMS Alert รับทันทีของกำนัลลายแก๊ง 3ช่า ที่ผลิตพิเศษสำหรับแคมเปญนี้เท่านั้น เช่น หมอน 3ช่า ชวนฝัน กระเป๋าช้อปปิ้ง 3ช่า กระติกน้ำสุดซ่า 3 ช่า หรือ ร่ม 3 ช่าท้าแดด

สุดยอดไวน์ชิลี

คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา ผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่ม บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จํากัด (ITALTHAI Industrial: ITI) ผู้แทนจำหน่ายไวน์ระดับโลก เปิดตัวไวน์ระดับพรีเมี่ยมจากชีลีในกลุ่ม Chateau de M, Flaviata รวมถึง Donum Massenez ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าไวน์ระดับ Grand Cru จากฝรั่งเศส พร้อมต้อนรับ นายโดมินิก มาสเซเนส (Mr. Dominique Massenez) ผู้มีชื่อเสียงในการบุกเบิกการผลิตไวน์ระดับพรีเมียม ทายาทรุ่นที่ 5 แห่งตระกูลอัลซาเชียน มาสเซสเนส ตระกูลใหญ่ในการนำไวน์ชิลีคุณภาพสูงสู่ตลาดโลก โดยมีคุณวัชราพร ทองพูน ผู้บริหารสายงานอาหารและเครื่องดื่ม และคุณศุภมาส ศรีศุภผล ผู้บริหารสายงานประชาสัมพันธ์ โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกทฯ ร่วมต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย แต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย คนใหม่

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง มร. เจฟฟรีย์ กอดิอาโน เป็น กรรมการผู้จัดการของบีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย

มร. เจฟฟรีย์ กอดิอาโน (52 ปี) มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 25 ปี ในตำแหน่งสำคัญต่างๆ โดยตำแหน่งล่าสุดนั้น มร. กอดิอาโนรับผิดชอบด้านการบูรณาการระบบของโรงงานรวมทั้งการควบคุมการผลิตและการกระจายสินค้า ของ บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง รัฐเซาธ์ แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่เข้าร่วมงานกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป เมื่อปี พ.ศ. 2536 มร. กอดิอาโนดูแลบริหารงานในหลากหลายด้านของโรงงานบีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง ทั้งในส่วนงานด้านสีและตัวถัง การประกอบรถยนต์และการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ ยังเคยร่วมงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม ของบีเอ็มดับเบิลยูที่ประเทศเยอรมนี ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูรุ่น Z4 อีกด้วย

สำหรับตำแหน่งใหม่นี้ มร. กอดิอาโน จะดูแลการบริหารธุรกิจทั้งหมดของบีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ซึ่งประกอบรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูและมินิรวมถึงมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยูให้แก่บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สำหรับการจำหน่ายภายในประเทศและเพื่อการส่งออกให้แก่บริษัทในเครือบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

มร. กอดิอาโนเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ต่อจากมร. ปีเตอร์ วูล์ฟ ซึ่งครบวาระด้วยความสำเร็จจากการปฏิบัติงานในประเทศไทยและเข้ารับตำแหน่งสำคัญต่อไปที่สำนักงานใหญ่ของ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศเยอรมนี

 

โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จ.ระยอง โดดเด่นด้วยศักยภาพและประสิทธิภาพที่มีความหลากหลาย

บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เริ่มดำเนินการผลิตเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2543 และเป็นโรงงานเพียงแห่งเดียวของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ที่สามารถประกอบยนตรกรรมระดับหรูได้มากถึงสามแบรนด์ ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู มินิ และ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในการประกอบยนตรกรรมที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในปีพ.ศ. 2557 บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทยสามารถประกอบรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้มากถึง 10 รุ่น (บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 1, ซีรี่ส์ 3 ซีดาน,ซีรี่ส์ 3 Gran Turismo, ซีรี่ส์ 5, ซีรี่ส์ 7, X1, X3, X5, มินิ คันทรี่แมน และมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู F 800 R) ด้วยพื้นที่การผลิตที่ครอบคลุมมากกว่า 75,000 ตารางเมตร (ประมาณ 250,000 ตารางฟุต) ตั้งอยู่ ณ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ จ.ระยอง ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 114 กิโลเมตร (70 ไมล์) โดยมีทีมงานทั้งหมดกว่า 400 คน

ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัย ทีมงานที่พร้อมด้วยทักษะความสามารถระดับสูง และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้โรงงานบีเอ็มดับเบิลยูสามารถควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ยนตรกรรมระดับหรูเปี่ยมด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากลในทุกๆ รุ่น โดยนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญในการเสริมศักยภาพการแข่งขันของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ในตลาดประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการขยายสายการประกอบรถยนต์สำหรับบีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 3 Gran Turismo, บีเอ็มดับเบิลยู X5 และมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู F 800 R

iMBA ฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “iMBA Grand Open House 2014”
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (iMBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “iMBA Grand Open House 2014” จัดบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ "EU and ASEAN Relationship" ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ ณ Luxellence Center ชั้น 3 อาคารปัญจภูมิ ถ.สาทรใต้
 
Highlights พบกับการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย H.E. Rolf Schulze พร้อมบูธแสดงสินค้าของเยอรมัน
 
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งทางออนไลน์ได้ ที่นี่

โทร. 02-832-0944-45 / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
**สัมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย**
 
 

 

 

MAGAZINE

 

 New News

 • Aug 26 , 2015

  ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ทางทีมงาน โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว จะจัดกิจกรรมโรดโชว์  ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโอกาสศึกษาดูงาน Take Course English for Business ณ ประเทศออสเตรเลีย 2 สัปดาห์ พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 3,000,000 บาท

 • Aug 25 , 2015

   

  BCBG Trading ผู้นำเข้าเบเกอรี่รสชาติดีจากฝรั่งเศสและ Rational ผู้ผลิตตู้อบไฮเทคโนโลยีจากยุโรป ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการศิลปะ ภายใต้ชื่องาน “นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ” โดยศิลปินชั้นเยี่ยม คุณอิทธิพล ตั้งโฉลก เจ้าของรางวัลการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติหลายรางวัล ซึ่งทาง BCBG ได้สนับสนุนเค้กอองเทรเมนส์ แพนนา คอตต้าและแอปเปิ้ลเทิร์นโอเวอร์ให้กับแขกกิตติมศักดิ์และผู้เข้าชมงานได้ทานกันอย่างถ้วนหน้า โดยมีคุณนฤชา ศรีทองอินทร์ CEO, คุณวุฒิชัย สฤษฏ์เลิศวรสิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, คุณพนมกร โชติศุภราช ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย และ คุณอิทธิพล ตั้งโฉลก เจ้าของผลงานอันทรงคุณค่าเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

 • Aug 25 , 2015

   

  เอส แอนด์ พี ขอมอบสิ่งดีๆ แทนความรู้สึกจากใจ ด้วย “ขนมไหว้พระจันทร์ เอส แอนด์ พี” หลากหลายรสชาติ อาทิ ไส้หมอนทอง ไส้เกาลัด ไส้โหงวยิ้ง ไส้บัว ไส้แปดเซียน ไส้งาดำ และพิเศษกับ 4 ไส้ใหม่ ได้แก่ ไส้หมอนทองแมคคาเดเมีย บัวทองแมคคาเดเมีย ไส้แครนเบอรี่ แอนด์ เอิร์ลเกรย์ และไส้มัตฉะเรดบีนสไตล์ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีขนมไหว้พระจันทร์ไซส์มินิ ไส้คัสตาร์ด มินิทุเรียน บัวคาราเมล และสับปะรดทอง ขนาด 80 กรัม และขนมไหว้พระจันทร์หมอนทองลวดลายการ์ตูนดิสนีย์และโดราเอมอน ให้เลือกลิ้มลอง และซื้อเป็นของฝาก แทนใจ ได้ที่ร้านเอส แอนด์ พี ที่ร่วมรายการ พิเศษ ซื้อ 4 กล่อง ฟรี 1 กล่อง วันนี้ ถึง 19 กันยายน นี้เท่านั้น

School Move

 • Aug 05 , 2015

  “คนที่มีคุณภาพ” ไม่เพียงได้รับโอกาสในการศึกษา แต่ยังเข้าหาโอกาสการเรียนรู้ในแบบที่ก่อให้เกิดปัญญาด้วย จากพื้นฐานแนวคิดระดับ Macro ที่ได้ถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับ Micro ของบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) กระบวนการเรียนรู้แบบ Constructionism หรือ การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ แนวคิด และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ

 • Jun 10 , 2015

  โครงการ YMBA NIDA กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
  วันนี้ - 26 มิถุนายน 2558 เปิดเรียน 11 มกราคม 2559
  โทร. 02-727-3932รายละเอียดเพิ่มเติม

  เว็บไซต์หลัก: http://ymba.nida.ac.th/
  Facebook หลัก: https://www.facebook.com/ymba.nida.th

 • May 28 , 2015

  AIM ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ รวมถึงทุนการศึกษาในงาน "AIM MBA Chat" วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 18.30 - 20.00 น. ที่โรงแรม The Courtyard by Marriott (ราชดำริ) กับ อาจารย์ปาจรีย์ อัครเดชเรืองศรี  อาจารย์ด้านการตลาด ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ และรับทราบถึงรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Harvard Case Methodology ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในเอเชีย

  Asian Institute of Management (AIM) สถาบันชั้นนำแห่งเอเชียที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1968 ด้วยความร่วมมือของฮาร์วาร์ดบิสซิเนสสคูล นักวิชาการและกลุ่มนักธุรกิจในเอเชีย  เน้นการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา ผสมผสานหลักการบริหารทางตะวันตกและการปรับใช้ตามแนวทางของตะวันออก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระบวนการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจในวิถีของเอเชีย

  AIM ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) มอบทุนการศึกษาให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และในปี 2558 นี้ AIM จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 25 ทุนทั้งแบบเต็มจำนวน และบางส่วน โดยผู้รับทุนมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

  สนใจสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ คุณปฐมา 081-582-8685 / คุณรุจี 085-056-5145

Management

 • Aug 05 , 2015

  เชื่อว่าทุกองค์กรตระหนักเป็นอย่างดีว่าคุณภาพของ ทรัพยากรบุคคล คือสิ่งสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ  องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง หรือ เติบโตแบบฉาบฉวย หรือ ในบางครั้งอาจจะถดถอยตกต่ำลงและหายไปในที่สุด

 • Jun 05 , 2015

  นับเป็นปัญหาเรื้อรังของการวิจัยบ้านเรา ที่งานวิจัยมักถูกตั้งคำถามอยู่บ่อยครั้งว่า “ทำออกมาทำไม ทำมาแล้วก็เอาขึ้นหิ้ง” แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อลบความคิดนี้ออกไปจากสังคม ด้วยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ก้าวข้ามผ่านข้อกล่าวหานี้ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะทำได้แค่บรรเทา แต่ไม่ถึงขั้นที่จะลบออกไปจากความคิดของผู้คนได้

 • May 28 , 2015

  ทำงานบริษัทไหน ใครๆ ก็อยากมีความสุขกับงาน กับหัวหน้างาน กับเพื่อนร่วมงาน แต่บริษัทหรือองค์กรใดจะทำให้พนักงานของตนรู้สึกรัก ผูกพันกับองค์กร (engagement) และทำงานด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ใช่เรื่องง่าย

Cool Tech

 • Jun 23 , 2015

  ลืมกระดานไวต์บอร์ด หน้าจอฉายสไลด์ แบบเดิมไปเลย ทันทีที่ได้รู้จักและทดลองใช้ Touchscreen LED Backlight Monitor หรือ Interactive Whiteboard จาก บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด เพราะเจ้า “Big Pad” นี้ จะมาเป็นผู้ช่วยสุดอัจฉริยะที่ทำให้ทุกงานของคุณ กลายเป็นเรื่องง่าย น่าสนใจ และสนุก ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

 • May 28 , 2015

  ไอเอฟเอส บริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรชั้นนำระดับโลกเปิดตัว “ไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่น 9” (IFS Applications 9) เวอร์ชั่นหลักใหม่ล่าสุดในแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (enterprise) ที่พัฒนาต่อยอดอีกขั้น ไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่น 9 จะช่วยให้ลูกค้าได้รับความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง โดยทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมธุรกิจได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นและให้พวกเขามีความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ต้องขอบคุณนวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าจอใช้งานใหม่ที่ดึงดูดด้วยฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ความสามารถ ในการปรับแต่งให้ดีขึ้นและโครงสร้างสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่

 • Jan 15 , 2015

   บริษัท เอ็นไอไอที เทคโนโลยี จำกัด (NIIT Technologies Ltd. / NSE: NIITTECH) องค์กรผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านไอทีชั้นนำระดับโลก เฉลิมฉลอง 15 ปีแห่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ทำงานร่วมกัน เอ็นไอไอทีให้บริการที่ครอบคลุมหลายด้านที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการการทำงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายของโตโยต้า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่น การดูแลรักษา และการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายให้กับโตโยต้า ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ของเอ็นไอไอที และยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศอินโดนีเซีย และอินเดียอีกด้วย

   

Cool Life Style

 • Aug 05 , 2015

  “การจะปลูกผักเป็นแปลง ทำได้โดยใช้จอบขุดหน้าดินให้ลึกประมาณ 8” พลิกกลับดินบนลงล่าง ตากดินให้แห้งประมาณ 5-7 วัน หลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่ม...”

 • Jul 15 , 2015

   

  การมีสุขภาพที่ดี นอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้ว ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ สารอาหาร และวิตามินต่างๆ อย่างครบถ้วน ให้มีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

  โดยวิตามินต่างๆ ที่มักพบใน ผัก และผลไม้ที่เราสามารถหารับประทานได้อย่างง่ายๆ อาทิ ส้ม, องุ่น, ฝรั่ง, กีวี่, แอปเปิ้ล เป็นต้น ซึ่งหากสาวๆ หรือหนุ่มๆ รุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนผักและผลไม้สดได้นั่นคือ น้ำผลไม้

  ดร.เลี้ยม วงศ์ผาบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานระบบคุณภาพ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ได้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Innovation center) โดยได้นำน้ำผลไม้ต่างๆ มาวิเคราะห์ และทำการวิจัย พบว่า น้ำผลไม้ ที่ขายอยู่ตามท้องตลาด มีส่วนผสมของวิตามินนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ วิตามินA, C, E, B1, B2 และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งคุณประโยชน์ของวิตามินเหล่านี้ มีส่วนช่วยให้ร่างกายเสริมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ , ช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหาร, ช่วยเพิ่มความต้านทานของร่างกาย รวมถึงช่วยบำรุงผิวพรรณให้แลดูสดใส โดยเมื่อนำน้ำผลไม้มาลีในกลุ่มเดียวกันมาเทียบกับแบรนด์อื่น พบว่าน้ำผลไม้มาลี มีวิตามินซีที่สูงที่สุด ซึ่งวิตามินซีเป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย แต่ร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินซีขึ้นเองได้และร่างกายยังไม่สามารถเก็บสะสมวิตามินซีได้เนื่องจากวิตามินซีนั้นเป็นวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำได้ ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยวิตามินซีมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อทุกส่วนในร่างกาย ช่วยชลอความเสื่อมของร่างกาย เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และเป็นตัวสร้างคอลลาเจนชั้นดี หรือแม้กระทั่งสามารถป้องกันหวัดได้”

  เมื่อทราบกันแล้วว่าวิตามินซีดีอย่างไร มาลีขอสนับสนุนผู้บริโภคทุกคนให้หันมาใส่ใจสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อร่างกายที่แข็งแรง พร้อมผิวพรรณที่ผุดผ่องสดใส จากภายในสู่ภายนอก ด้วยน้ำผลไม้มาลี วิตามินซีแน่นทุกหยด ครบทุกกล่อง

 • Jun 23 , 2015

  “บริการที่เราครีเอทขึ้นมา ไม่ใช่แค่รองรับงาน แต่หาสิ่งที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ โดยดึงบริการหลักคือ Delivery ของเรา ไปเข้ากับไลน์ธุรกิจรับส่งสินค้า”

  นิติเขต สลับลึก บอกแนวคิดแรกของบริการที่รับฝากของส่วนตัว (self-storage on demand) แบบครบวงจรของ Niko’s Box