Investment

THIS TIME FOR AFRICA

August 25, 2017
พาดหัวนี้ ผมหยิบยกมาจากชื่อเพลง Waka Waka (This Time For Africa) ที่ขับร้องโดยชากีร่า เพลงอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลกปี…
วรวรรณ ธาราภูมิ CEO บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ผู้บริหารอารมณ์ดีผู้มีบทบาทในตลาดทุนมายาวนานคนนี้ให้ภาพพัฒนาการของตลาดทุนไทยว่ามีการพัฒนาไปมาก จุดเปลี่ยนที่เห็นชัดคือเมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม ซึ่งทำให้คนทั่วไปเข้าใจในเรื่องการลงทุนมากขึ้น…
Page 2 of 2

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries