August 22, 2019

ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น มีความยินที่จะประกาศว่านายมิโนรุ อุซุอิ ประธานไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ได้รับเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้รับเหรียญเกียรติยศพร้อมริบบิ้นสีน้ำเงิน

ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น มีความยินที่จะประกาศว่านายมิโนรุ อุซุอิ ประธานไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ได้รับเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้รับเหรียญเกียรติยศพร้อมริบบิ้นสีน้ำเงิน

ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น มีความยินที่จะประกาศว่านายมิโนรุ อุซุอิ ประธานไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ได้รับเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้รับเหรียญเกียรติยศพร้อมริบบิ้นสีน้ำเงิน

ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น มีความยินที่จะประกาศว่านายมิโนรุ อุซุอิ ประธานไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ได้รับเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้รับเหรียญเกียรติยศพร้อมริบบิ้นสีน้ำเงิน

ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น มีความยินที่จะประกาศว่านายมิโนรุ อุซุอิ ประธานไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ได้รับเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้รับเหรียญเกียรติยศพร้อมริบบิ้นสีน้ำเงิน

Page 1 of 4