August 21, 2019

New News

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก SME D Bank และ ธกส. เร่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเพชรบุรี นำผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน…
ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ผนึกพลังต่อยอดกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ให้ความรู้อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล “Data Science”…
นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด…
งาน Thailand Industry Expo 2019 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดเวทีสัมนาภายใต้หัวข้อ “AI ขุดพลังการตลาดยุค 5.0”…
บมจ.ทิพยประกันภัย และ บมจ. สยามราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ”…
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 3 รางวัลระดับเอเชียจาก Insurance Asia Awards 2019 โดย…
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มุ่งผลิตนักศึกษาตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมหลัก พร้อมนำเสนอตัวอย่างนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28…
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (แถวบนสุด ที่ 7…
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมโชว์ความเป็น "ครัวของโลกที่ยั่งยืน" ในงานมหกรรมภาคอุตสาหกรรมแห่งปี Thailand…
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “INSURANCE OF…