New News

“โออิชิ” ตอกย้ำผู้นำด้านนวัตกรรม ทุ่มงบกว่า 2,000 ล้าน เปิดตัวโรงงานโออิชิ วังม่วง และขยายสายการผลิตชาเขียวสุดทันสมัย CAF4

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในฐานะแบรนด์ชาเขียวอันดับหนึ่งในเมืองไทย ทุ่มงบกว่า 2,000 ล้านบาท เปิดตัวโรงงานโออิชิ วังม่วง ที่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมขยายสายการผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีปลอดเชื้อขั้นสูง Cold Aseptic Filling หรือ CAF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพด้านกำลังการผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเครื่องดื่มให้หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ และขนาดบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและตอบสนองผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ต้องการความทันสมัยและความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยได้รับเกียรติจาก นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาเป็นประธานในพิธี

 

ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เพื่อต่อยอดความสำเร็จที่ผ่านมา ปีนี้โออิชิจึงเร่งเครื่องเต็มสูบ ขยายสายการผลิตใหม่ CAF4 ที่โรงงานโออิชิ วังม่วง อย่างเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตเครื่องดื่มปัจจุบัน สามารถเพิ่มศักยภาพด้านกำลังการผลิต ส่งผลให้โรงงานโออิชิวังม่วงมีกำลังการผลิตได้ถึง 360 ล้านขวดต่อปี จุดเด่นอีกประการของสายการผลิต CAF4 คือ มีเทคโนโลยี Blow - Aseptic Fill Block ที่สามารถสร้างสรรค์รูปทรงผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย สามารถผลิตขวดได้หลายขนาด ไม่จำกัดรูปทรง และเป็นการลดข้อจำกัดของแพ็คเกจจิ้งไม่ให้หยุดอยู่เพียงในรูปแบบขวดที่เราคุ้นชิน เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มฐานลูกค้าผู้ดื่มใหม่ ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ นอกจากนั้น ยังมีการใช้หุ่นยนต์ช่วยปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้คนทำงานที่น้อยลง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และที่สำคัญโออิชิยังมีมาตรฐานการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน รวมถึงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติก ฉลาก ลังกระดาษ ได้ขั้นต่ำประมาณ 1,600 ตัน/ปี และลดการใช้พลังงานความร้อน ความเย็น แสงสว่าง และไฟฟ้าจากเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตลงรวม 1.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือคำนวณเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้อย่างน้อย 1,691 ตัน/ปี จนได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงอย่างสถาบัน SGS ได้แก่ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ISO 9001:2015 (UKAS Management Systems & NAC Thailand Accreditation), มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (UKAS Management Systems & NAC Thailand Accreditation), และ มาตรฐานด้านการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2005 (UKAS Management Systems Accreditation)”

 

 

 

นวัตกรรมการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ Cold Aseptic Filling หรือ CAF เป็นเทคโนยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตเครื่องดื่มในปัจจุบัน ได้มาตรฐานระดับโลก ควบคุมความสะอาดได้เทียบเท่าห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต คงคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนจากวัตถุดิบ และช่วยลดปริมาณ การใช้พลาสติก อันเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ล่าสุดโออิชิก้าวขึ้นมาประกาศความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอีกครั้ง ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ในสายการผลิต CAF4 ได้แก่ (1) Extractor ใช้เทคโนโลยีระบบปิดที่มีโปรแกรมการสกัดที่หลากหลาย สามารถผลิตในระบบ Cold Extraction ที่เป็นการสกัดที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อคงคุณค่าของสารต่าง ๆ และคงความสดใหม่ของใบชา หรือ วัตถุดิบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (2) Blow - Aseptic Fill Block หรือ Monoblock ซึ่งโรงงานโออิชิ วังม่วงเป็นโรงงานแรกที่ใช้ระบบนี้ เป็นนวัตกรรมที่สามารถเป่าขวดได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดรูปทรง ทั้งยังสามารถฆ่าเชื้อขวดและบรรจุแบบปลอดเชื้อได้ในบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปทรงและหลากหลายขนาด และ (3) Aseptic Room เป็น Double Clean Room สะอาดเทียบเท่าห้องผ่าตัด สามารถทำการบรรจุเครื่องดื่มได้ต่อเนื่องนานสูงสุดถึง 7 วัน

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมาธุรกิจเครื่องดื่มประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เติบโตทั้งในด้านรายได้และกำไร ขณะที่ในด้านภาพลักษณ์แบรนด์ ก็เติบโตขึ้นเช่นกัน ทั้งในด้าน การเป็นตราสินค้าที่เหมาะสำหรับฉัน (Brand for me), การเป็นตราสินค้าที่เหมาะสำหรับวัยรุ่น (Suitable brand for teens), การเป็นตราสินค้าที่สร้างความสนุกสนาน (Brand creating fun), การเป็นตราสินค้าที่มีความเท่ห์ เจ๋งและทันสมัย (Cool brand), การเป็นตราสินค้าที่ให้ความสดชื่น (Refreshing Brand) ทั้งนี้ความสำเร็จที่ผ่านมาดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความสะอาด เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย และชื่นชอบในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของโออิชิโดยเฉพาะกลุ่มชาผลไม้ที่กำลังมาแรงอย่าง “โออิชิองุ่นเคียวโฮ” ที่เคยสร้างความฮือฮาในตลาดชาเขียวมาแล้ว และขึ้นแท่นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของโออิชิในกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาด 380 มล.”

“เราเชื่อว่าการตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยเฉพาะการเสริมทัพด้วยสายการผลิต CAF4 และศักยภาพอันเหนือชั้นของฝ่ายผลิต จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสามารถสร้างความแข็งแกร่ง การเติบโต และความแตกต่าง พร้อมตอกย้ำจุดยืนความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโออิชิ และเพื่อบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ 2020 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)” นางนงนุช กล่าวทิ้งท้าย

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jun 25 , 2017

   

  EXIM BANK ชี้แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2560 สดใส แต่ยังต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกัน SMEs ที่โกอินเตอร์ยังมีสัดส่วนไม่มากเพียง 27% ของมูลค่าส่งออกของประเทศเท่านั้น ส่วนหนึ่งเผชิญปัญหาขาดสภาพคล่องและเงื่อนไขการกู้เงินที่เข้มงวด และมีความกังวลถึงความเสี่ยงในการส่งออก

 • Jun 23 , 2017
  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ประเมินเงินอัดฉีด EEC ดันเศรษฐกิจภาคตะวันออกโตขึ้นจากปกติอีกร้อยละ 1.7 ต่อปี สร้างโอกาสให้ SME เพิ่มรายได้ปีละ 6 หมื่นล้าน คาดร้อยละ 70 ตกสู่มือผู้ประกอบการรายย่อยที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและต่อยอด S-Curve เดิม
   
 • Jun 23 , 2017

  ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นผ่านบทความในเวบไซด์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย  เกี่ยบกับ “วิกฤตเศรษฐกิจปี 40 จากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดยมีเนื้อหาว่า 

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 • Jun 02 , 2017

  จากรายงานเรื่อง Global Competitiveness Index ของ World Economics Forum ในปี 2016-2017 มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 138 ประเทศ พบว่า ความสามารถในการแข่งขันไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ซึ่งตกลงมาจากการจัดอันดับในปี 2015-2016 ซี่งอยู่ในอันดับที่ 13 

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้