EXIM BANK ต้อนรับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน

April 03, 2019 93

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายเวียงสุก จุนทะวง (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public: BCEL) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การให้สินเชื่อกับ EXIM BANK เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสององค์กรในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทยกับ สปป.ลาว ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries