“มะเร็งปากมดลูก” ภัยร้ายใกล้ตัวหญิง
Friday, 22 July 2011 00:00

 

 

alt

 

 

มะเร็งปากมดลูก ถูกพบได้บ่อยเป็นอันดับหนึ่งของหญิงไทย  เราจึงไม่ควรบ่อยปะละเลยในการดูแลใส่ใจเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก โดยปกติผู้หญิงเราควรจะหมั่นตรวจภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเช็คและตรวจค้นโรคตั้งแต่ระยะแรก  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าค้นพบได้เร็วจะได้หาวิธีป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที

 

 


หญิงไทยจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าโรคนี้เป็นเรื่องไกลตัว และมีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งสาเหตุการเป็นมะเร็งปากมดลูด ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ( HPV : Human Papilloma Virus ) ถูกพบมากที่สุดในช่วงอายุ 18 – 28 ปี ที่ติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ เมื่ออายุมากขึ้นก็จะพัฒนากลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ปากมดลูก เช่น มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย, การมีคู่นอนหลายคน, สูบบุหรี่, การรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน เป็นต้น โดยวิธีรักษาจะมีทั้งการผ่าตัด ฉายแสง และการฝังแร่ ซึ่งหากพบว่าเป็นในระยะเริ่มแรกก็สามารถรักษาให้หายขาดได้
 
 

ปัจจุบัน ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้ค้นพบวิธีการตรวจหาและการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้หลายทางและรู้ผลได้เร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมใหม่ของ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือ “การฉีดวัคซีนเอชพีวี” เป็นการสกัดสารประกอบจากเชื้อ HPV ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มตามกำหนด จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันถึง 70% และเพื่อประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงสุด การฉีดวัคซีนเอชพีวีต้องทำการตรวจคัดกรองเป็นประจำร่วมกันด้วย
 

ด้วยวิทยาการใหม่จากโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ที่เรียกว่า HPV DNA PLUS หรือ Double Testing ซึ่งประกอบด้วย การตรวจแบบ แป็ปสเมียร์ (Pap Smear) + HPV – DNA  Test เป็นเทคนิคการตรวจด้านชีวโมเลกุล ที่ได้ผลที่แม่นยำที่สุด การตรวจคัดกรองแบบ HPV DNA PLUS นี้ สามารถตรวจหาความเสี่ยงการติดเชื้อเอชพีวีได้ 13 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสเอชพีวี 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 และ 68 ให้ผลการตรวจคัดกรองแม่นยำ 100% เนื่องจากโรคมะเร็งปากมดลูกมีระยะเวลาในการเพาะเชื้อในร่างกาย 10-15 ปี การตรวจด้วยวิธีนี้จะช่วยค้นหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ช่วยให้แพทย์รักษาให้หายขาดโดยง่าย ก่อนจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
 

แม้ชีวิตประจำวันจะเร่งรีบเพียงใด เรื่องสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดูแลเอาใจใส่ และไม่ควรรู้สึกเขินอายที่จะรับการตรวจ ควรตรวจโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง แม้ผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยก็ควรได้รับการตรวจเช่นเดียวกัน เซลล์ผนังมดลูกในวัยนี้จะเสื่อมสภาพลงตามอายุที่มากขึ้น
 
 

เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณ