รุกกลยุทธ์เร่งธุรกิจเดินหน้า พาสังคม-คู่ค้า-พนักงานก้าวผ่าน เตรียมฝ่าฟันความท้าทายในอนาคต

แผนการตลาด ฝ่าวิกฤต COVID-19 SnapSheet© แผนการตลาดแผ่นเดียว คิดค้นโดย “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา” คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนเชิญผู้ประกอบการ SMEs และนักการตลาด ที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในการวางแผนการตลาด เรื่อง SnapSheet© : The Survival Strategic Marketing Plan for SMEs in COVID-19 Crisis ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclMfkUCIieUFoyPk9WiDv8qKAAbjx7w9uHZz8pZe8-ym8mAA/viewform ผ่านระบบ Google Hangout Meet

"ทุกความคิดเห็น กำหนดอนาคต MBA ให้ตอบสนองประชาสังคมธุรกิจอย่างยั่งยืน"

นักวิจัย สวพส. เผยผลงานวิจัย “โลกร้อน...กับเกษตรบนดอย” หวังเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร

“อาชีพนักกฎหมาย” เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ติดโผ “ไม่ตกงาน” โดยเฉพาะ “นักกฎหมายด้านธุรกิจหรือด้านเทคโนโลยี”

ในแวดวงธุรกิจ หนึ่งในเครื่องหมายการันตีที่แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าซึ่งทุกองค์กรต่างต้องการได้มา

กองทัพภาคที่ 1 และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย พลเอกกิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์

มอบค่าชดเชยรายวัน 2,000 บาทต่อวัน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่พักรักษาตัวในห้อง ICU สูงสุด 14 วัน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ นำทีมผู้บริหาร ส่งมอบ DIY FACE SHIELD จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ให้นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับบุคลากรของกระทรวงที่ต้องปฎิบัติหน้าที่ดูแลชีวิตคนไทยให้ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยการจัดทำ FACE SHIELD ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร สปาชา กรุ๊ป, Amarin Group, S&P, Toyota Paragon, The Emerald Hotel, Doctorlife Clinic, บริษัท วีนัสเทคโนโลยี, SCG และไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูและคนไทยไปด้วยกัน และแทนคำขอบคุณจากใจพวกเรา ที่ท่านทำหน้าที่อย่างเต็มที่สู้กับ COVID-19 เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำเอกสาร

X

Right Click

No right click