January 22, 2021

ดุสิตธานีคว้ารางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากเวที SET Awards 2020

December 17, 2020 6749

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท  ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุทธิภา วัชโรทยางกูร รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ดุสิตธานี

ในโอกาสเข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จากเวที SET Awards 2020  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร โดยนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัล

ทั้งนี้ บมจ.ดุสิตธานี เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 ใน 8 แห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 ซึ่งการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Awards ในการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มดุสิตธานีในปีนี้