October 21, 2020

รายงานดัชนีการใช้คลาวระดับองค์กรของนูทานิคซ์เผยให้เห็นว่า องค์กรในอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีแผนใช้ไฮบริดคลาวด์เพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย และเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎระเบียบ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเซียแปซิฟิค โดย มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB)

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ (ที่2จากขวา) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG ลงนามสัญญาซื้อเครื่องฉายรังสีรุ่น Synergy จากประเทศสวีเดน ร่วมกับ นายปราโมทย์ ก๊กพ่อค้า (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด เพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและเนื้องอก ด้วยพลังงานรังสีโฟตอนพลังงานสูง ณ ห้อง Anoma 2-3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลฯ มีมติอนุมัติให้ก่อตั้งโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร ภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง

X

Right Click

No right click