October 21, 2020

คำว่า ‘จน’ คงเป็นคำวิเศษณ์ ที่หลายคนคงรู้จักและสนิทสนมกับมันดี

ท่ามกลางกระแสข่าวความเคลื่อนไหว สารพัดวงแชร์ออนไลน์และแชร์ลูกโซ่ ที่ล่อลวงให้เหยื่อเข้ามาลงทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Page 1 of 3
X

Right Click

No right click