×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 840

The Way to Success of TMB

January 23, 2018 2417

TMB เป็นองค์กรชั้นนำที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนา ‘คน’ เป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค Digital Economy ได้อย่างราบรื่น และเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อน รวมถึงการสร้างระบบขั้นตอนการทำงานที่ไม่ซับซ้อน รวมไปถึงมีทีมพิเศษที่ร่วมกันทำงานเฉพาะกิจในโปรเจกต์พิเศษ ทำให้ TMB สามารถบริหารจัดการ และนำเสนอบริการที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

พัตราภรณ์ สิโรดม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารทีเอ็มบี ให้รายละเอียดที่น่าสนใจว่า “เพื่อทำให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีคุณค่า ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ให้สามารถพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการที่โครงสร้างองค์กร เป็น Flat Organization ไม่มีลำดับชั้นมาก มีเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น จะช่วยให้เราสามารถดำเนินงาน หรือตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล”

“เท่านั้นยังไม่พอ เราได้นำ Agile มาใช้ เพื่อให้เหมาะกับลักษณะองค์กรที่ไดนามิค โดยตั้งทีมงานพิเศษขึ้นมารับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญ ทำงานด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอทีเท่านั้น โดยปัจจุบันมีทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ แผนกมารวมตัวกัน เพื่อทำงานโปรเจกต์สำคัญให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ สุดท้ายคือ Lean ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของ TMB ที่เรานำมาใช้เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน ตัดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ยุ่งยากและไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด”

 

"TMB ฉีกกฎธรรมเนียมปฏิบัติของธนาคารด้วยการยกเลิกตอกบัตรในบางแผนก ในขณะที่หลายๆ ธนาคารยังกำหนดให้พนักงานส่วนใหญ่เข้า-ออกงานเป็นเวลา"

พัตราภรณ์ สิโรดม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารทีเอ็มบี

 

เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงต้องการคนที่ใช่มาร่วมงานตั้งแต่แรก    ซึ่งพัตราภรณ์บอกว่า บุคลากรที่ TMB คัดสรรมาจะมีทั้งจากการดึงดูดคนใหม่หรือคนจากอุตสาหกรรมอื่นเข้ามาเพื่อเสริมกำลังทัพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จึงต้องขยายภาพของ Employer Branding และมีการพัฒนาในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้สมัครในยุคนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระ และสามารถเปรียบ-เทียบสิ่งที่แต่ละบริษัทเสนอให้ได้อย่างง่ายดาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้ชัดให้คนภายนอกเห็นว่า หากมาร่วมงานกับ TMB จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง  เช่น Best Development ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ ควบคู่ไปกับการก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งเรามีหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายในการทำงาน ทั้งสำหรับพนักงานและหัวหน้างาน

 “ที่เด่นชัดอีกอย่างคือเรามี Talent program ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างผู้นำขององค์กรในอนาคต ด้วยการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างลงได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลซึ่งในปัจจุบันยังหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมและตรงตามความต้องการได้ยากมาก ซึ่งการฟูมฟักพนักงานดังกล่าวนั้นสอดรับกับแนวทางของ TMB ที่มุ่งเน้นในการปลุกปั้นและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของตัวเองให้เติบโตและก้าวหน้าในอาชีพการงานภายในองค์กร หากมีตำแหน่งใหม่ หรือมีตำแหน่งเดิมที่ว่างลงเราก็จะพิจารณาจากกลุ่มที่อยู่ใน Talent Pool ซึ่งทำให้เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในด้านอื่นๆ และหากมีทักษะที่จำเป็นในอนาคตเราก็ต้องรีบนำมาติดอาวุธให้เขา รวมถึงเราต้องชี้ให้เห็นชัดเจนว่า เส้นทางต่อไปในอนาคตของเขาเป็นอย่างไรและหากมีผลงานดีแน่นอนว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีตามมา เพราะเรามี Reward & Recognition ในการให้รางวัลตอบแทนความทุ่มเท และความมุ่งมั่นที่จะ Make THE Different ของพนักงาน”

 

 

พัตราภรณ์ อธิบายเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Talent Program ว่า ต้องมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้นำในอนาคต และที่สำคัญคือมีความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนไปทำงานใหม่ๆ และชอบความท้าทายที่จะพัฒนาตัวเอง “เขาต้องรู้สึกยินดีที่จะก้าวออกมาจาก Comfort Zone รวมถึงมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร เราจะดูว่าเขามีความผูกพันองค์กรมากน้อยเพียงใด เรื่อง mindset เป็นสิ่งที่ทาง TMB ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน ที่ผ่านมาเราจัด Boost Camp นำพนักงานที่อยู่ใน Talent Program ไปเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การปีนเขา, การแล่นเรือใบ ฯลฯ เพื่อสอดแทรกสาระสำคัญบางอย่างที่เป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำ เช่น การก้าวผ่านความกลัว การสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่มีประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่มีความหมายไม่น้อยไปกว่าการไปถึงจุดหมายปลายทาง เมื่อเจออุปสรรคหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะตัดสินใจทำอะไร อย่างไร เป็นต้น” จากนั้นก็เสริมสร้างทักษะความรู้ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์

สำหรับพนักงาน TMB ก็ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานภายในองค์กรได้เช่นกัน ด้วยการจัดสรรโปรแกรม Career by ME ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเลือกวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง โดยพิจารณาจากความสามารถและจากความสนใจของตัวพนักงานเอง “ส่วนในด้านส่งเสริม

สภาพแวดล้อมในทำงาน TMB ได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัล แพลตฟอร์มต่างๆ มาใช้เพื่อให้เกิดเป็น Digital workplace ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นการตอบสนองต่อความยืดหยุ่นในการทำงานของคนรุ่นใหม่ และบ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ของ TMB ที่ล้ำหน้า จากการเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ” พัตราภรณ์กล่าวปิดท้าย

X

Right Click

No right click