August 12, 2020

PwC เผยรายงานฉบับใหม่ ชี้ธุรกิจครอบครัวควรเชื่อใจผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล

November 08, 2019 1130

รายงานฉบับใหม่ของ ของ PwC เปิดเผยว่า NextGens มองว่าตัวเองเป็นตัวแทนของการพลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัล แต่ต้องการแรงสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้นำรุ่นปัจจุบัน

ผลสำรวจ Global NextGen Survey 2019 ของ PwC พบว่า NextGens ส่วนใหญ่ได้เข้าดำเนินการธุรกิจของครอบครัวแล้วอย่างจริงจัง โดย 48% ระบุว่า พวกเขาได้ดำเนินการกิจการภายในที่สำคัญ ขณะที่ 26% ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท

นอกจากนี้ ระดับของการมีส่วนร่วมยังสอดคล้องไปกับความมุ่งมั่นในอนาคตของการเป็นผู้นำ โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 41% หวังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารภายในระยะเวลา 5 ปี ขณะที่ 29% หรือเกือบหนึ่งในสาม ต้องการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่ม NextGens ยังมีความเชื่อมั่นสูงเกี่ยวกับทักษะของตนในการสร้างประโยชน์ให้บริษัท ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 2 ใน 3 มองว่า คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของพวกเขา (การแก้ปัญหาและความเป็นผู้นำ) เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจในอนาคต ขณะที่ 64% กล่าวว่าพวกเขาสามารถเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตนั้นเหมาะสมกับยุคดิจิทัล

Peter Englisch ผู้นำฝ่ายธุรกิจครอบครัวระดับโลกของ PwC เยอรมนี กล่าวว่า "ผลการสำรวจชี้ให้เห็นถึงข่าวดีที่ NextGens มีความทะเยอทะยานและมุ่งมั่นอย่างจริงจังกับธุรกิจของครอบครัว พวกเขาเห็นบทบาทที่ชัดเจนในการรักษามรดกของครอบครัวในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉม ทว่าพวกเขากลับถูกฉุดรั้งและหัวเสียจากการขาดโอกาส"

อย่างไรก็ตาม เราควรตระหนักว่ามีความผิดหวังเหล่านี้อยู่จริง สิ่งที่ NextGens กำลังมองหาคือการสนับสนุนในแง่ของการพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พวกเขาต้องการในการประสบความสำเร็จ เราสามารถสรุปทัศนคติของพวกเขาได้ว่า "ช่วยปลดล็อกศักยภาพฉัน เพื่อที่ฉันจะได้มีทักษะและประสบการณ์ที่จะต้องนำไปใช้ในการรับตำแหน่งผู้นำตามที่คาดหวังไว้

พวกเขาเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายในแง่ของความต้องการและความทะเยอทะยาน NextGens ต้องการแนวทางที่สร้างขึ้นจากการทำความเข้าใจความต้องการและความทะเยอทะยานของพวกเขา และการสำรวจครั้งนี้มอบคำแนะนำที่สำคัญสำหรับขั้นตอนต่อไปที่พวกเขาควรทำ

ผลการสำรวจพบ 4 บุคลิกที่สำคัญของ NextGens ซึ่งประเมินจากความเห็นของพวกเขาด้านทักษะ ผลงาน และเป้าหมายในอาชีพ คุณลักษณะเหล่านี้คือ

  • Transformers: ผู้นำยุคใหม่ที่มีความมั่นใจในตัวเอง (46% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) Transformers ตั้งเป้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจครอบครัว และหวังดำรงตำแหน่งผู้บริหารภายในระยะเวลา 5 ปี (56% ของ Transformers กล่าว เทียบกับ 41% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 956 คน)
  • Stewards: รักษาธรรมเนียมและเครือข่ายที่มีอยู่ (26% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) Stewards มีแนวโน้มจะมีอายุมากกว่า 35 ปี เมื่อเทียบกับ NextGens วัยอื่น (42% เทียบกับ 36% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และอยู่ในตำแหน่งการจัดการ (44% เทียบกับ 39% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)
  • Intrapreneurs: พิสูจน์ตัวเองด้วยการริเริ่มธุรกิจเองภายใต้ร่มเงาของครอบครัว (20% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) Intrapreneurs มีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าตนจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเอง ก่อนที่จะนำเสนอความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง (27% เทียบกับ 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)
  • Entrepreneurs: เดินตามเส้นทางของตัวเอง ออกจากธุรกิจครอบครัว (8% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) Entrepreneurs ไม่ค่อยมองตัวเองเป็นผู้นำธุรกิจครอบครัวในอนาคต แต่พวกเขาต้องการที่จะดำเนินการธุรกิจของตัวเอง โดยหวังว่าจะมีบทบาทการกำกับดูแลในธุรกิจของครอบครัวมากกว่า (ตัวอย่างเช่น สภาครอบครัว)

ผลสำรวจดังกล่าวยังมอบคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคลิก เพื่อชี้นำว่าพวกเขาควรพัฒนาตนเองอย่างไรเพื่อความสำเร็จในอาชีพ

Vicki Huff Eckert ผู้นำธุรกิจประจำสหรัฐและระดับโลก จาก PwC New Ventures กล่าวว่า ความสำคัญของแนวทางข้ามรุ่นเป็นประเด็นที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจ ธุรกิจครอบครัวบางแห่งอาจมีคนร่วมกันทำงานถึง 5 รุ่นในบริษัทเดียว แต่ละรุ่นอาจจะมีลักษณะที่ขัดแย้งกับคนรอบข้าง แต่พวกเขามีข้อมูลเชิงลึก ประสบการณ์ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

'การงัดใช้ลักษณะที่ดีที่สุดจากแต่ละรุ่น หรือการรู้ว่าเมื่อใดที่ควรปล่อยให้คนรุ่นใหม่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำและเมื่อใดที่จะคุมให้อยู่ สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างเพียงการอยู่รอดกับการส่งผ่านธุรกิจที่รุ่งเรืองไปสู่ยุคสมัยหน้า'


ดูรายงานฉบับนี้ได้ที่: www.pwc.com/nextgensurvey

X

Right Click

No right click