×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

เดินหน้าสร้าง Cashless Society สู่ร้านค้าตลาดในชุมชน

October 03, 2017 1644

จากที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทย นำร่องติดตั้งระบบ ให้กับร้านค้าต่างๆ ที่ศูนย์อาหารทำเนียบรัฐบาล มาถึงล่าสุดสนับสนุนนโยบาย National e-Payment การส่งเสริมสังคมไร้เงินสดของรัฐบาล มาสู่การจับจ่ายซื้อหาสินค้าในตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ลือชัย ชัยปริญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ให้บริการ KRUNGTHAI QR Code แก่ร้านค้าในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "ประชารัฐรวมพล สินค้าชุมชนร่วมใจ" ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ซึ่งมีร้านค้าจำนวน 450 แห่งมาจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 3-24 ตุลาคม 2560

"ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ซึ่งธนาคารมีความภูมิใจที่มีส่วนทำให้การค้าขายในตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มีความคล่องตัว สะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการชำระเงินผ่าน KRUNGTHAI QR Code และแอปพลิเคชั่นเป๋าตุงสำหรับร้านค้า โดยเป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวที่ให้บริการชำระเงินด้วยระบบ QR Code ที่ตลาดแห่งนี้"

ที่ผ่านมาธนาคารได้ติดตั้ง KRUNGTHAI QR Code ให้กับร้านค้าต่างๆ ที่ศูนย์อาหารทำเนียบรัฐบาล ศูนย์อาหารและสันทนาการ กระทรวงการคลัง ห้องอาหารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ ตลาด อ.ต.ก. รวมทั้งได้สนับสนุนให้ประชาชนในภูมิภาคได้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดด้วยกัน ธนาคารจึงได้ติดตั้งและแนะนำวิธีการใช้งาน KRUNGTHAI QR Code และแอปพลิเคชั่นเป๋าตุงสำหรับร้านค้า ที่ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ตลาดกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา และมีแผนไปติดตั้งที่ตลาดในอำเภอต่างๆทั่วประเทศ

สำหรับการทำธุรกรรมผ่าน KRUNGTHAI QR Code นั้น สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงผู้ซื้อสแกน QR Code ของร้านค้า ผ่านแอปพลิเคชั่น KTB netbank ระบุจำนวนเงิน และ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ เพียงเท่านี้ก็ชำระเงินเรียบร้อย ด้านร้านค้าเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตุง สมัครพร้อมเพย์และติด QR Code ไว้ที่ร้าน ก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีทันที และสามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินได้ทันทีด้วย ทำให้ช่วยลดความยุ่งยากในการรับและทอนเงิน

X

Right Click

No right click