บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน  พึ่งพาตนเอง ฝ่าวิกฤติโควิด 19 สานต่อโครงการปลูกผักตามวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน  โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ตั้งกองทุนหมุนเวียนของชุมชนหนุนความยั่งยืนของโครงการ

เอสเอ็มอี คู่ค้าของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ ​ กว่า พันราย ตอบรับโครงการ Faster Payment ให้เครดิตเทอมภายใน 30 วัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่อง ให้ SME รับมือวิกฤติเศรษฐกิจเพราะโควิทระลอกนี้  ตอบรับความมุ่งมั่นซีพีเอฟในการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งมอบความห่วงใยกลุ่มคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เดินหน้าโครงการ “Faster Payment”

Page 1 of 7
X

Right Click

No right click