August 10, 2020

กระเป๋าสาน ซึ่งเป็นแฟชั่นสุดคลาสสิดที่ยังคงความเป็นไอเทมฮิตที่ไม่ว่าวัยไหนๆก็ยังถือกันด้วยรูปทรงและดีไซน์หลากรูปแบบ ที่ทำให้สามารถเลือกใช้ได้ในหลายโอกาส นอกจากจะเป็นไอเทมที่มีประโยช์นมากแล้ว กระเป๋าสานยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตได้อย่างต่อเนื่องมานานหลายปี

นางอุบลวรรณา แป้นดวง ผู้ซึ่งเป็น ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร .ชะอวด ใน .นครศรีธรรมราช ได้กล่าวว่าการทำกระเป๋าสานนั้นเป็นสินค้าหัตถกรรมที่คนในชุมชนสืบทอดวัฒนธรรมต่อกันมานับสิบปี และหลังการที่เริ่มมีการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย ทำให้มีรายได้เติบโตขึ้นถึง 20% ภายใน 2 ปี หรือคิดเป็นรายได้ถึง 100,000 บาทต่อเดือน หลังจากที่ กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร เข้าร่วมกับโครงการ ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  ของไปรษณีย์  ทางกลุ่มสตรีก็ได้รับการสนับสนุนในหลายๆทาง เช่น ช่องทางการส่งสินค้า การจำหน่ายที่กว้างขึ้น ทั้งออนไลน์และออฟไลฟ์ อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์ ระบบอีคอมเมิร์ซชุมชน และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท จึงทำให้มียอดสั่งซื้อเข้ามาตลอดทั้งปี โดยทุกๆ สัปดาห์ต้องผลิตเป็นจำนวนกว่า 2,000 - 3,000 ชิ้น

ส่วนทางด้าน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตคนไทยในทุกชุมชนและทางไปรษณีย์ไทยต้องการที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ และช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ และรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ด้วยการดำเนินงานโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยที่ทุกๆชุมชนจะได้การสนับสนุนในการส่งขายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย 5,000 แห่ง และบุคลากรคุณภาพของไปรษณีย์ไทยกว่า 30,000 ชีวิต ที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างทุกชุมชนอย่างแข็งขัน

สำหรับผู้สนใจ กระเป๋าสานกระจูดดีไซน์เก๋ จากกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สามารถสั่งซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยแลนด์ โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง callcenter ของ ไปรษณีย์ไทย THP Contact Center 1545 และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

กระเป๋าสาน ซึ่งเป็นแฟชั่นสุดคลาสสิดที่ยังคงความเป็นไอเทมฮิตที่ไม่ว่าวัยไหนๆก็ยังถือกันด้วยรูปทรงและดีไซน์หลากรูปแบบ ที่ทำให้สามารถเลือกใช้ได้ในหลายโอกาส นอกจากจะเป็นไอเทมที่มีประโยช์นมากแล้ว กระเป๋าสานยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตได้อย่างต่อเนื่องมานานหลายปี

นางอุบลวรรณา แป้นดวง ผู้ซึ่งเป็น ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร .ชะอวด ใน .นครศรีธรรมราช ได้กล่าวว่าการทำกระเป๋าสานนั้นเป็นสินค้าหัตถกรรมที่คนในชุมชนสืบทอดวัฒนธรรมต่อกันมานับสิบปี และหลังการที่เริ่มมีการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย ทำให้มีรายได้เติบโตขึ้นถึง 20% ภายใน 2 ปี หรือคิดเป็นรายได้ถึง 100,000 บาทต่อเดือน หลังจากที่ กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร เข้าร่วมกับโครงการ ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  ของไปรษณีย์  ทางกลุ่มสตรีก็ได้รับการสนับสนุนในหลายๆทาง เช่น ช่องทางการส่งสินค้า การจำหน่ายที่กว้างขึ้น ทั้งออนไลน์และออฟไลฟ์ อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์ ระบบอีคอมเมิร์ซชุมชน และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท จึงทำให้มียอดสั่งซื้อเข้ามาตลอดทั้งปี โดยทุกๆ สัปดาห์ต้องผลิตเป็นจำนวนกว่า 2,000 - 3,000 ชิ้น

ส่วนทางด้าน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตคนไทยในทุกชุมชนและทางไปรษณีย์ไทยต้องการที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ และช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ และรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ด้วยการดำเนินงานโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยที่ทุกๆชุมชนจะได้การสนับสนุนในการส่งขายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย 5,000 แห่ง และบุคลากรคุณภาพของไปรษณีย์ไทยกว่า 30,000 ชีวิต ที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างทุกชุมชนอย่างแข็งขัน

สำหรับผู้สนใจ กระเป๋าสานกระจูดดีไซน์เก๋ จากกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สามารถสั่งซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยแลนด์ โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง callcenter ของ ไปรษณีย์ไทย THP Contact Center 1545 และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

กระเป๋าสาน ซึ่งเป็นแฟชั่นสุดคลาสสิดที่ยังคงความเป็นไอเทมฮิตที่ไม่ว่าวัยไหนๆก็ยังถือกันด้วยรูปทรงและดีไซน์หลากรูปแบบ ที่ทำให้สามารถเลือกใช้ได้ในหลายโอกาส นอกจากจะเป็นไอเทมที่มีประโยช์นมากแล้ว กระเป๋าสานยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตได้อย่างต่อเนื่องมานานหลายปี

นางอุบลวรรณา แป้นดวง ผู้ซึ่งเป็น ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร .ชะอวด ใน .นครศรีธรรมราช ได้กล่าวว่าการทำกระเป๋าสานนั้นเป็นสินค้าหัตถกรรมที่คนในชุมชนสืบทอดวัฒนธรรมต่อกันมานับสิบปี และหลังการที่เริ่มมีการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย ทำให้มีรายได้เติบโตขึ้นถึง 20% ภายใน 2 ปี หรือคิดเป็นรายได้ถึง 100,000 บาทต่อเดือน หลังจากที่ กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร เข้าร่วมกับโครงการ ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  ของไปรษณีย์  ทางกลุ่มสตรีก็ได้รับการสนับสนุนในหลายๆทาง เช่น ช่องทางการส่งสินค้า การจำหน่ายที่กว้างขึ้น ทั้งออนไลน์และออฟไลฟ์ อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์ ระบบอีคอมเมิร์ซชุมชน และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท จึงทำให้มียอดสั่งซื้อเข้ามาตลอดทั้งปี โดยทุกๆ สัปดาห์ต้องผลิตเป็นจำนวนกว่า 2,000 - 3,000 ชิ้น

ส่วนทางด้าน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตคนไทยในทุกชุมชนและทางไปรษณีย์ไทยต้องการที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ และช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ และรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ด้วยการดำเนินงานโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยที่ทุกๆชุมชนจะได้การสนับสนุนในการส่งขายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย 5,000 แห่ง และบุคลากรคุณภาพของไปรษณีย์ไทยกว่า 30,000 ชีวิต ที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างทุกชุมชนอย่างแข็งขัน

สำหรับผู้สนใจ กระเป๋าสานกระจูดดีไซน์เก๋ จากกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สามารถสั่งซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยแลนด์ โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง callcenter ของ ไปรษณีย์ไทย THP Contact Center 1545 และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

X

Right Click

No right click