February 18, 2020

การสังหารแม่ทัพใหญ่ของอิหร่าน นายพลกอเซ็ม สุไลมานี ทำให้สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านซึ่งดำเนินมานานแล้ว แต่ดำเนินอยู่หลังฉากในลักษณะ “สงครามเย็น”

การสังหารแม่ทัพใหญ่ของอิหร่าน นายพลกอเซ็ม สุไลมานี ทำให้สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านซึ่งดำเนินมานานแล้ว แต่ดำเนินอยู่หลังฉากในลักษณะ “สงครามเย็น”

การสังหารแม่ทัพใหญ่ของอิหร่าน นายพลกอเซ็ม สุไลมานี ทำให้สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านซึ่งดำเนินมานานแล้ว แต่ดำเนินอยู่หลังฉากในลักษณะ “สงครามเย็น”

การสังหารแม่ทัพใหญ่ของอิหร่าน นายพลกอเซ็ม สุไลมานี ทำให้สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านซึ่งดำเนินมานานแล้ว แต่ดำเนินอยู่หลังฉากในลักษณะ “สงครามเย็น”

การสังหารแม่ทัพใหญ่ของอิหร่าน นายพลกอเซ็ม สุไลมานี ทำให้สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านซึ่งดำเนินมานานแล้ว แต่ดำเนินอยู่หลังฉากในลักษณะ “สงครามเย็น”

Page 1 of 2
X

Right Click

No right click