มหิดลอินเตอร์จับมือ อพท.พัฒนาท่องเที่ยวไทยเทียบมาตรฐานโลก

September 06, 2018 480

เมื่อเร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ระดับโลก (GSTC) ร่วมกับพันเอก ดร นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว.อย่างยั่งยืน (อพท.) หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมัฆวาน สโมสรทหารบก

บันทึกข้อตกลงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนภารกิจยกระดับความสามารถการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) โดยวิทยาลัยนานาชาติจะมีบทบาทในการช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางตอนบนร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย 19 แห่งทั่วประเทศ

X

Right Click

No right click