January 29, 2020

BAM มอบทุนการศึกษาปีที่ 11

September 19, 2018 261

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรวม 20 โรงเรียน จำนวน 100 ทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ทั่วประเทศ จำนวน 1,000 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมจำนวน 3,000,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 อาคาร BAM สำนักงานใหญ่

X

Right Click

No right click