August 12, 2020

EXIM BANK จัดบรรยาย “ธรรมาภิบาลกับการทำงาน” ให้แก่บุคลากร

September 19, 2018 482

นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (กลาง) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK หัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการทำงาน” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยสอดคล้องกับค่านิยมร่วมของธนาคาร ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

X

Right Click

No right click