January 27, 2020

WMS Asia 2019

October 15, 2019 449

บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชัน จำกัด (BRANDi) จัดงาน WMS ASIA 2019 (WORGD MARKETING SUMMIT ASIA 2019) ครั้งแรกในประเทศไทย บนความร่วมมือของ KOTGER IMPACT (KI) สมาคมการ จัดการแห่งประเทศไทย (TMA) และ THE STANDARD เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ จากความตั้งใจที่อยากให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการพัฒนาเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในฉบับ ของตนเอง โดยคำนึงถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาโลกที่ ดีกว่า

ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ (PHILIP KOTLER) บิดาแห่งการตลาดยุค ใหม่ มาเป็นผู้บรรยายหลัก ภายใต้ธีมการจัดงาน “FORGET EX-GROWTH. FOCUS NEXT-GROWTH.” โดย ได้นิยามและกำหนดกลยุทธ์การเติบโตรูปแบบใหม่ให้กับภาคธุรกิจ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ ปกติ “Unconventional Growth in Unusual World” จากสูตรสำเร็จในการทำธุรกิจแบบเดิม ๆ ที่แสวงหา ผลกำไรที่มากขึ้น

โดยการพยายามลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น สู่การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ในโลกที่ ผู้บริโภคไม่ได้เลือกซื้อสินค้าและการให้บริการ จากการคำนึงถึงราคาเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสนใจกับธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อพวกเขา

โดยหนึ่งในช่วง Highlight พิเศษของงาน คือ การเปิดตัวดัชนีชี้วัดโลกที่ดีกว่า (BETTER WORLD INDEX: BWi) ซึ่งเกิดจากการพัฒนาร่วมกับระหว่าง ศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ และ บริษัท BRANDi เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์กรในแบบฉบับของตนเอง โดยยกระดับการวัดเป้าความสำเร็จจาก Single Bottom Line สูU Triple Bottom Line จึงกล่าวได้ว่า BWi นับเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความสำเร็จ ผ่านความร่วมมือทั้งจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน สู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Growth) สังคม (Well-being) และสิ่งแวดล้อม (Environmental Enhancement) ควบคู่กันไปแบบไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง

 

การจัดงาน WMS ASIA 2019 ในครั้งงนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญทั้งในระดับประเทศ และ ระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรร่วม อาทิ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รองนายกรัฐมนตรี), คุณซาตู ซุยก์การี เคลฟเวน (เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฟินแลนด์ประจำประเทศไทย), คุณเบอร์กิท ฮานส์ล (ผู้จัดการธนาคารโลกประเทศไทย), คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโก), คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด), คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ (ประธานสมาคมการจัดการ ธุรกิจแห่งประเทศไทย) และผู้ร่วมงานที่ล้วนนั่งแท่นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำกว่า 300 คน โดยได้ร่วมกันนิยาม “Better Thailand index” หรือดัชนีชี้วัดประเทศไทยที่ดีกว่าร่วมกัน  จึงนับเป็นก้าวสำคัญของ การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ทางด้านกลยุทธ์การเติบโตในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทย ที่แสดงจุดยืนของการ ดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยมีแบรนด์เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้าง “โลกที่ดีขึ้น” ในแบบที่สามารถนำไปปฏิบัติจริง และวัดผลได้จริง

X

Right Click

No right click