January 29, 2020

APM เยี่ยมชมธุรกิจ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

October 30, 2019 430

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และคุณสุมาลี บำรุงชาติอุดม (ที่ 6 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านตลาดทุน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)  พร้อมทีมงานได้ประชุมร่วมพร้อมเยี่ยมชมธุรกิจของ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณพิริยะ ธานีรณานนท์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมทีมงานผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

X

Right Click

No right click