November 12, 2019

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกของวิทยาลัย ซึ่งสามารถคว้าชัย กวาดถ้วย 2 รางวัลใหญ่

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกของวิทยาลัย ซึ่งสามารถคว้าชัย กวาดถ้วย 2 รางวัลใหญ่

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกของวิทยาลัย ซึ่งสามารถคว้าชัย กวาดถ้วย 2 รางวัลใหญ่

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกของวิทยาลัย ซึ่งสามารถคว้าชัย กวาดถ้วย 2 รางวัลใหญ่

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกของวิทยาลัย ซึ่งสามารถคว้าชัย กวาดถ้วย 2 รางวัลใหญ่

Page 1 of 2
X

Right Click

No right click