×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 7637

เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่ง โดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เอไอเอได้เดินทางลงใต้เพื่อส่งมอบ “ห้องสมุดเอไอเอ” หลังที่ 36 ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งมีนักเรียนจำนวนรวมกว่า 778 คน ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการศึกษา รวมถึงห้องสมุดที่จะเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของเด็กนักเรียนและคนในชุมชน เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ พร้อมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กไทย ซึ่งโครงการ “ห้องสมุดเอไอเอ” เป็นโครงการที่เอไอเอ ประเทศไทย ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยได้สร้างห้องสมุดและส่งมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ตามชุมชนที่อยู่ห่างไกลมาแล้วทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ

 

 

โดยในพิธีเปิดห้องสมุดเอไอเอ หลังที่ 36 ได้รับเกียรติจาก นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนจาก เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และนายกฤษณ์ อัตตะสาระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทนภูมิภาค 5 ร่วมกันส่งมอบห้องสมุดเอไอเอ หลังที่ 36 ให้แก่ นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และนายวันชาติ สุทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

สำหรับห้องสมุดเอไอเอหลังนี้ เป็นห้องสมุดขนาด 54 ตารางเมตร โดยได้มีการออกแบบให้มีความสวยงาม โปร่งตา และดูทันสมัย เพื่อดึงดูดให้เยาวชนอยากเข้ามาใช้บริการ เน้นประโยชน์ใช้สอย และรวบรวมหนังสือและนิตยสารที่มีคุณภาพ ครอบคลุมสาขาวิชาแขนงต่างๆ ที่สำคัญ เอไอเอ ยังได้มอบคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ค้นหาความรู้ใหม่ๆ จากทั่วทุกมุมโลก โดยเอไอเอ หวังว่าห้องสมุดหลังนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ค้นคว้าหาความรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน

 

 

นอกจากนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและมีจริยธรรม ทั้งสิ้น 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท พร้อมกับมอบอุปกรณ์เสริมทักษะการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านอีกด้วย

 

ในปี 2561 เป็นปีที่ เอไอเอ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 80 ปี ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา เอไอเอได้รับความไว้วางใจจากคนไทยทั่วประเทศให้ดูแล พร้อมทั้งได้ส่งมอบหลักประกันชีวิตเพื่อสร้างความมั่งคงให้แก่ชีวิตและสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดย เอไอเอ ประเทศไทย ยึดมั่นที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ “Healthier, Longer, Better Lives”

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานจำนวนกว่า 50 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี จัดโดยรัฐบาลไทยร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในงานมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อ 7 ธันวาคม 2561

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สร้าง Data Lake พร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI – Artificial Intelligence) มาวิเคราะห์และออกแบบการบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าผ่านช่องทางดิจิตอล ให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยหวังจะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิตตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

ดร.ยูหุย  เหยา หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก กลุ่มเอฟดับบลิวดี กล่าวว่า เอฟดับบลิวดีพัฒนาเทคโนโลยีโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิตอลที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าของเรา  ดังนั้นการเข้าใจลูกค้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการดังกล่าว เอฟดับบลิวดีจึงได้ร่วมกันจัดทำ Data Lake สำหรับรวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลจากการเรียกร้องสินไหมทดแทน  ศูนย์บริการลูกค้า สื่อออนไลน์ เป็นต้น และนำมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  ซึ่งการมองเห็นแบบ 360 องศา (360 Degree Customer Single View) แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI - Artificial Intelligence) จะช่วยให้เราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้มากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชั่น FWD MAX ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนทั่วไปและลูกค้าเข้ามาร่วมกิจกรรมและแลกของรางวัลกับเอฟดับบลิวดี ซึ่งทำให้เราทราบถึงข้อมูลเชิงลึก เช่น ไลฟ์สไตล์และความสนใจ  เพื่อนำมาสร้างความสัมพันธ์และการบริการที่ดีให้แก่พวกเขา   

นางสาวพิมพาภรณ์ อาภาศิริผล ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารกลยุทธ์ลูกค้าและดิจิตอล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทได้จัดตั้งสายงานบริหารกลยุทธ์ลูกค้าและดิจิตอลขึ้น เพื่อตอบรับวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าที่มีต่อการประกันชีวิต โดยลูกค้าสามารถสัมผัสประสบการณ์ด้านดิจิตอลผ่านทางไลน์ ออฟฟิสเชียลของเอฟดับบลิวดี (LINE: FWD Thailand) ซึ่งปัจจุบันเรามีสมาชิกประมาณ 11 ล้านคน  โดยพวกเขาสามารถเช็คข้อมูลกรมธรรม์  รายละเอียดผลิตภัณฑ์  รวมถึงการพูดคุยกับบริษัทผ่านทางเอฟดับบลิวดีไลน์ แอปพลิเคชั่น ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

นางสาวพิมพาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทและธนาคารทีเอ็มบี ได้เริ่มขายแบบประกันออนไลน์ ชื่อ แบบประกัน มอร์เซฟวิ่ง 10/5   ซึ่งเราเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกของไทยที่ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง Mobile Banking Application  โดยลูกค้าของ ME by TMB  สามารถซื้อประกันชีวิตนี้ได้ง่าย ตลอดเวลา

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ของ FWD MAX เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ เพิ่มจำนวนสมาชิก และมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้แก่คนทั่วไป ไม่เฉพาะลูกค้าเอฟดับบลิวดีเท่านั้น

“ใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีโครงการใหม่ๆ  เหมือนอย่างเช่น โครงการ Data  Lake และเทคโนโลยีที่มีปัญญาประดิษฐ์ (AI - Artificial Intelligence)  เป็นส่วนประกอบเข้ามาใช้ เพื่อที่จะตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าให้ดีมากขึ้น  เราเชื่อว่าหากเราให้การบริการที่สะดวกสบายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิตอล สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิตได้อย่างแน่นอน” นางสาวพิมพาภรณ์กล่าว

นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “ครึ่งปีแรกของปี 2561 อลิอันซ์ อยุธยา สามารถโชว์ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากทุกช่องทาง โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโตขึ้นทุกช่องทาง แตะ 1.5 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 3.6 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลงานที่แข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจในทุกช่องทางอย่างสมดุล โดยช่องทางตัวแทนยังคงเป็นช่องทางสำคัญที่สุดและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม มียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมถึง 6.4 พันล้านบาท เติบโตขึ้น 2.8% ช่องทางแบงก์แอสชัวรันซ์สร้างยอดเบี้ยประกันภัยรับรวม 5.4 พันล้านบาท เติบโต 3.5% ส่วนช่องทางการตลาดขายตรง ยังคงครองอันดับหนึ่งในตลาดด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท เติบโต 1%

นอกจากนั้น ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทฯได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างกลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มธุรกิจการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดตัวประกันสุขภาพเฟิร์ส คลาส@BDMS ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ช่วงครึ่งปีจากนี้ไปนับเป็นช่วงที่สำคัญในการสร้างผลงานของทุกช่องทาง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย พิชิตยอดเบี้ยประกันภัยรับรวม 34,000 ล้านบาท

ด้านกลุ่มอลิอันซ์ เยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้าทำผลงานได้ดีต่อเนื่อง ด้วยผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนผลประกอบการ โดยกำไรจากการดำเนินงานลดลง 1.8% อยู่ที่ 5.8 พันล้านยูโร (ประมาณ 2.25 แสนล้านบาท)  เนื่องจากผลกำไรจากการลงทุนปรับเข้าสู่ภาวะปกติและภาวะอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เอื้ออำนวย ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ผลกำไรจากการดำเนินงานเติบโตขึ้น จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหาร (AuM) ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรวมแล้วผลกำไรจากการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกสูงกว่ากึ่งหนึ่งของเป้าทั้งปีของเราเล็กน้อย

"เรายังคงเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายกำไรจากการดำเนินงานในปี 2561 ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนในทีมอลิอันซ์ที่ทุ่มเทจนทำให้บริษัทในกลุ่มและในหลายประเทศมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผมจึงมั่นใจว่าเราจะบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน ” นายโอลิเวอร์ เบเทอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอลิอันซ์ กล่าว

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสมศักดิ์  จันทร์หอม (ซ้าย) ผู้จัดการภาคบริหาร ฝ่ายขายช่องทางตัวแทน พร้อมทีมงานสาขาแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่คุณอนันต์ อาศัยไพรพนา (ที่ 3 จากซ้าย) แชมป์ไมค์ทองคำ 6 ที่มอบความไว้วางใจเลือกแบบประกันไทยสมุทรสบายสบาย 30/5 จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ให้เป็นผู้ดูแลชีวิตและครอบครัวด้วยความรักและห่วงใย และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินสำหรับอนาคต

 

Page 10 of 11
X

Right Click

No right click