กรมสรรพสามิต จับมือ ธนาคารออมสิน แจกแอลกอฮอล์เจล เพื่อทำความสะอาดมือให้กับประชาชน รวม 1 ล้านชิ้น

กรมสรรพสามิต จับมือ ธนาคารออมสิน แจกแอลกอฮอล์เจล เพื่อทำความสะอาดมือให้กับประชาชน รวม 1 ล้านชิ้น

กรมสรรพสามิต จับมือ ธนาคารออมสิน แจกแอลกอฮอล์เจล เพื่อทำความสะอาดมือให้กับประชาชน รวม 1 ล้านชิ้น

กรมสรรพสามิต จับมือ ธนาคารออมสิน แจกแอลกอฮอล์เจล เพื่อทำความสะอาดมือให้กับประชาชน รวม 1 ล้านชิ้น

กรมสรรพสามิต จับมือ ธนาคารออมสิน แจกแอลกอฮอล์เจล เพื่อทำความสะอาดมือให้กับประชาชน รวม 1 ล้านชิ้น

Page 1 of 2
X

Right Click

No right click