“ชนเผ่าอนารยชนก็ยังมีผู้ปกครอง ไม่เหมือนกับดินแดนอารยะของเรา ที่กลับไร้ผู้ปกครอง”  --- ขงจื้อ (หลุนอี่ว์ เล่มที่ 3 บทที่ 5)

"โลกอนาคตเป็นของ AI อนาคตของรัสเซีย และอนาคตของมวลมนุษยชาติ ประเทศที่เป็นผู้นำในศาสตร์นี้ จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างแท้จริง"  วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย

Page 1 of 2
X

Right Click

No right click