September 26, 2020

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยถึงความร่วมมือและความก้าวหน้าด้านการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)

คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 6,000 กรมธรรม์ เพื่อแทนความห่วงใย รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ(SCOT)  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ไปรับผู้ป่วยโควิด - 19 โดยมีนายแพทย์หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รับมอบ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย คุณสินีนารถ เองตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บีบี คลินิก (BB Clinic) ส่งความห่วงใยให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 100,000 กรมธรรม์ ให้กับ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโควิด -19 แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ถือเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงานสำคัญ ได้เสียสละ อดทน ทุ่มเทกำลังแรงกาย ต่อสู้กับวิกฤตภัย ไวรัสโควิด - 19  ที่กำลังแพร่ระบาด และเป็นที่วิตกกังวลต่อประชาชน โดยทิพยประกันภัยและบีบี คลินิก ขอร่วมส่งกำลังใจ เพื่อให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย คุณกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐธนาคารกรุงไทย ร่วมส่งความห่วงใยบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 100,000 กรมธรรม์ ให้กับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารจากทิพยประกันภัย และธนาคารกรุงไทยร่วมมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองประกันภัยไวรัส COVID-19 แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีความเสียสละ คอยดูแลควบคุมสถานการณ์ ต่อสู้กับวิกฤตภัย ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาด และเป็นที่วิตกกังวลต่อประชาชนอยู่ในขณะนี้ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19

Page 1 of 6
X

Right Click

No right click