ลอรีอัล ติดอันดับดัชนีความเท่าเทียมทางเพศของบลูมเบิร์กในปี 2021 (Bloomberg’s 2021 Gender- Equality Index หรือ GEI) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดย GEI ปี 2021 ได้ไฮไลท์บริษัท 380 แห่งที่โดดเด่นจาก 44 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านตำแหน่งระดับผู้นำของสตรีในองค์กร แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสตรีในการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำ ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียม และนโยบายด้านการล่วงละเมิดทางเพศ

นำด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาป่าไม้ และจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ชูผลงานที่สร้างประโยชน์แก่วงการแพทย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์การเกษตร

ลอรีอัล กรุ๊ป ในฐานะพันธมิตรระดับโลกที่อยู่เคียงข้างร้านตัดผม-เสริมสวยมามากกว่า 110 ปี ตอกย้ำจุดยืนในการสนับสนุนธุรกิจร้านตัดผม-เสริมสวย

ลอรีอัล กรุ๊ป ได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาในหลายภาคส่วน

Page 1 of 3
X

Right Click

No right click