October 27, 2020
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 809

B-School

การศึกษาในปัจจุบันหากยึดหลัก “ศาสตร์” หรือการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเฉพาะสาขาวิชาเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ตอบโจทย์ในด้านของการสร้าง “คน” สำหรับการพัฒนาประเทศในยุคใหม่นี้
ความท้าทายของการจัดการด้านการศึกษา คือบทพิสูจน์หนึ่งของความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของหลายฝ่าย ทั้งผู้เรียน ทั้งผู้ใช้บัณฑิต
พบกับเบื้องหลังความสำเร็จและก้าวใหม่ที่น่าจับตาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หรือ SBC กับหลักสูตร M.B.A. ผ่านคำบอกเล่าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ เป็นผู้ปลุกปั้นหลักสูตร…
การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศไทยที่สามารถสร้างงานและอาชีพให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้จำนวนมาก ด้วยความพร้อมของประเทศไทย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม แหล่งวัฒนธรรมโบราณ
เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจะครบรอบ 16 ปีในเดือนมีนาคม 2560 นี้ อาจารย์ภัทรดา รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่ดูแลการบริหารงาน…
Page 10 of 10
X

Right Click

No right click