January 26, 2020

School Move

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) จัดงานสัมนาเผยงานวิจัยหัวข้อ "การตลาดเติมพลัง BURNOUT IN THE…
ศูนย์การศึกษา “Finn” ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย เข้าเป็น Curriculum Provider
บริติช เคานซิลปั้นคอร์ส Secondary IELTS อัดแน่นความรู้และเทคนิคโค้ชเด็กม.ปลายสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง สำหรับน้อง ๆ ที่มีเป้าหมายเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยไทยอาจต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น…
นางวรรธนา มงคลศรี (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)…
โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School -DBS) ตอกย้ำพันธกิจในการสร้างนักเรียนที่มีความสามารถป้อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งการสอบ IGCSE …
ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผศ. ดร. วิรัช…
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดตัววิทยาลัยนานาชาติแห่งใหม่ SPU’s British College ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวูลฟ์เวอร์แฮมป์ตัน (University of Wolvehampton)
การอบรมด้วยรูปแบบของการบูรณาการทฤษฎี กรณีศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ Industry 4.0 กิจกรรมกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมและผู้เข้ารับการอบรม
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ตั้งแต่วันนี้ –…
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ของบุคคลและด้านการบริหารจัดการองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร
Page 1 of 4
X

Right Click

No right click