บริติช เคานซิลปั้นคอร์ส Secondary IELTS อัดแน่นความรู้และเทคนิคโค้ชเด็กม.ปลายสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง

January 06, 2020 329

บริติช เคานซิลปั้นคอร์ส Secondary IELTS

อัดแน่นความรู้และเทคนิคโค้ชเด็กม.ปลายสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง

 

 

สำหรับน้อง ๆ ที่มีเป้าหมายเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยไทยอาจต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELTS ซึ่งเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยหากได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาเป็นไกด์ช่วยวางแผนการเรียนก็จะทำให้รู้ว่าต้องเดินหน้าไปทิศทางไหนและปูทางการเรียนอย่างไรเพื่อพิชิตข้อสอบ IELTS

 

เพราะต้องการให้น้อง ๆ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่นทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน บริติช เคานซิล ได้เปิดคอร์ส Secondary IELTS สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ ซึ่งได้เตรียมเนื้อหาการสอนที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแนวข้อสอบ ด้วยครูผู้สอนที่มีวุฒิการสอนจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (หรือเทียบเท่า) และมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 2,000 ชั่วโมง โดยจะเป็นโค้ชคนสำคัญในการแนะนำและสอนเทคนิคการทำข้อสอบอย่างใกล้ชิด

 

คอร์ส Secondary IELTS เปิดสอนตลอดปี ใช้ระยะเวลาการเรียน 10 สัปดาห์ โดยน้อง ๆ จะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและแม่นยำผ่านแบบฝึกหัดที่หลากหลาย รวมถึงฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ IELTS ของปีที่ผ่านมาด้วยการจับเวลาแบบสอบจริง ขณะเดียวกัน น้อง ๆ จะได้เพิ่มเติมคลังคำศัพท์และความเข้าใจ  ในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำข้อสอบส่วนของ Speaking และ Writing และด้วย บริติช เคานซิล เป็นผู้แทนการจัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ มีประสบการณ์อย่างยาวนานด้านการสอนภาษาอังกฤษ จึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรของคอร์สนี้ตรงกับแนวข้อสอบ และช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ตรงกับมาตรฐานที่ผู้ออกข้อสอบต้องการ

 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้น้อง ๆ มีความมั่นใจมากขึ้น บริติช เคานซิล มี เคล็ดลับดี ๆ ที่จะทำให้น้อง ๆ ได้คะแนนสอบ IELTS สูงตามที่ต้องการอย่างแน่นอน!

 

1.ฟังให้ออกทุกสำเนียง เพราะการสอบ Listening ของ IELTS จะให้ฟังรอบเดียว และสำเนียงภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบมีหลากหลายสำเนียง ทั้ง BritainNorth America, Australia, New Zealand เป็นต้น ดังนั้น น้อง ๆ จึงต้องฝึกทักษะการฟังเยอะ ๆ ไม่ว่าจะผ่านทางคลิปภาษาอังกฤษจาก Youtube, ภาพยนตร์แบบ Soundtrack และปิด Subtitle หรือช่องข่าวภาษาอังกฤษ หรือฟังจากเจ้าของภาษาโดยตรง

 

2.อ่านคำสั่งให้ดี น้อง ๆ ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าโจทย์กำหนดคำสั่งมาอย่างไร และให้ตอบไปในทิศทางไหน ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ Listening หรือ Writing ยกตัวอย่างข้อสอบ Writing หากโจทย์ระบุว่าต้องการให้ตอบกี่คำ            

 

 

 

ก็ต้องเขียนคำตอบให้อยู่ในขอบเขตนั้น เช่น ถ้าคำสั่งบอก 150 Words สำหรับ Task 1 ก็ควรจะเขียนให้อยู่ใน 150 คำ เพราะหากเขียนเกินจำนวนคำที่โจทย์บอกก็จะมีผลต่อคะแนนที่อาจลดลงได้

 

3.ซ้อมทำ พร้อมตั้งเวลา ข้อสอบ Listening ใช้เวลาทั้งหมด 40 นาที ซึ่งน้อง ๆ จะมีเวลาฟัง 30 นาที และมีเวลาเขียนคำตอบลงกระดาษอีกแค่ 10 นาที ดังนั้น ลองตั้งเวลาขณะฝึกทำแบบฝึกหัด เพื่อหาจังหวะของตัวเอง ซึ่งการตั้งเวลาไม่เพียงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดีภายใต้แรงกดดัน แต่ยังช่วยให้ได้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง เช่น ถ้าไม่สามารถทำข้อสอบ Reading เสร็จได้ทันเวลา ก็ควรฝึกด้านการอ่านเพิ่มเติมด้วยเทคนิคต่าง ๆ

 

4.พัฒนาเทคนิคของตัวเอง เมื่อรู้ว่าแต่ละพาร์ทของข้อสอบต้องทำอะไรบ้าง น้อง ๆ ก็สามารถพัฒนาเทคนิคของตัวเองที่ช่วยทำข้อสอบให้เร็วขึ้นได้ อย่างการทำข้อสอบ Listening ก็อาจใช้เทคนิคการขีดเส้นใต้คำที่เป็น Keyword ซึ่งจะทำให้จดจ่ออยู่กับคำนั้น และสามารถจับคำได้จากบทสนทนา หรือถ้าต้องการทำข้อสอบ Writing แบบเร็ว ๆ ก็ให้อ่านคำถามก่อนแล้วค่อยมาอ่านเนื้อหา อย่างไรก็ดี เทคนิคการทำข้อสอบมีหลากหลาย ให้ทดลองหาวิธีที่เหมาะกับตัวเอง หรือให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเพื่อจะได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว และตรงกับจุดแข็งมากที่สุด

 

5.เขียนให้เหมือนเจ้าของภาษา เพราะการอ่านมีผลกับการเขียน ลองฝึกอ่านงานภาษาอังกฤษหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ โฆษณา นิตยสาร ประกาศหางาน บทความต่าง ๆ หรืองานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นลองฝึกเขียนสัก 2-3 ประโยคโดยใช้ศัพท์ใหม่ที่ได้มา เมื่อเขียนเป็นประโยคได้แล้ว ขยับไปสู่การเขียนเป็นย่อหน้าแล้วประกอบให้เป็นบทความสั้นๆ วิธีนี้จะช่วยพัฒนาการทำข้อสอบในส่วนของ Writing ได้เป็นอย่างดี

 

6.หาเพื่อนร่วมเรียน เพื่อนที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก ๆ จะช่วยประเมินการใช้ภาษาของเราได้ โดยเฉพาะการสอบ Speaking โดยอาจลองซ้อมพูดกับเพื่อนและขอ Feedback หรืออัดเสียงของตัวเองแล้ววิเคราะห์ดูว่าตัวเองพูดเร็วไปหรือไม่ ตอบตรงคำถามหรือไม่ ซึ่งการฝึกและปรับปรุงการพูดจะทำให้สมองเริ่มคิดเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วกว่าเดิม

 

เกี่ยวกับ บริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราทำงานกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และภาคประชาสังคม ในปีที่ผ่านมาเราสื่อสารโดยตรงกับผู้คนมากกว่า 80 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 791 ล้านคน เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของ  สหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่ง สหราชอาณาจักร เราได้รับเงินสนับสนุนร้อยละสิบห้าโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร

Last modified on Monday, 06 January 2020 20:04
X

Right Click

No right click