“เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2”  สร้าง “อาชีวะสื่อสารสุขภาวะ” เน้นการตระหนักรู้และการรู้เท่าทันประเด็นภาวะซึมเศร้า

“เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2” ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะด้านการรู้เท่าทันภาวะซึมเศร้า การระรานทางไซเบอร์และภัยบนสื่อสังคมออนไลน์   

X

Right Click

No right click