เชื่อเสมอกับคำว่า "ทุกปัญหามีทางแก้และมีโอกาสดีซ่อนอยู่" ในช่วงนี้ที่เสพข่าวสาร สถานการณ์ปัญหาของประเทศและทั้งโลก ทำให้เห็นถึงความสามารถและความเข้มแข็งของบุคลากรทางการแพทย์ของไทย
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำเอกสารแนวทางรับมือของภาคธุรกิจต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
"ถอดปลั๊กแล้วจะเห็นหน้าตาของความสุข" เมื่อโลกถูกบังคับให้เข้าสู่โหมด Slow Life จากเจ้าไวรัสตัวร้าย เราควรถือโอกาสตอนว่างๆ นี้ หันกลับมาพิจารณาตัวเองอย่างจริงจัง ทุกวันนี้ เราทั้งหลายต่างต้องก้มลงเช็กโทรศัพท์มือถือกันทุกๆ…
เมื่อปลายปีที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า – NIDA) ได้จัดส่งทีมนักศึกษาสาขา MBA ไปร่วมการแข่งขัน Yangtze New…
เมื่อปี 2019 ที่ผ่านมาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า – NIDA) ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขา Flexible MBA…

Leader in AEC Era

March 18, 2020
ในที่สุดการมาถึงของ AEC ได้สร้างการบบรจบพบกันของความร่วมมือการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประชาคม AEC แม้ยังมีอีกหลายวาระของความร่วมมือที่ยังต้องจัดการในรายละเอียด

In my opinion

March 18, 2020
ประเทศไทยต้องการการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดใหม่ หรือ mindset ใหม่เพื่อที่จะก้าวข้ามไปสู่โหมดการสร้าง Innovation อย่างจริงจัง
“ชนเผ่าอนารยชนก็ยังมีผู้ปกครอง ไม่เหมือนกับดินแดนอารยะของเรา ที่กลับไร้ผู้ปกครอง” --- ขงจื้อ (หลุนอี่ว์ เล่มที่ 3 บทที่ 5)
คนบางคนเลือกอาชีพเพราะต้องสืบทอดกิจการหรือธุรกิจของครอบครัว บางคนเลือกอาชีพเพราะผู้ใหญ่บอกว่าดี บางคนเลือกเพราะอยากเหมือนใครบางคนที่เคยเป็นไอดอลในดวงใจ
บนเส้นทางมุ่งเป้าสู่จุดหมายที่ถูกกำหนดและออกแบบใหม่ ด้วยความร่วมมือและความร่วมใจกันของประชาคมชาวนิด้า ซึ่งประกาศเป้าหมายอนาคตใหม่เมื่อปลายปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ Redesign NIDA Together
Page 1 of 26
X

Right Click

No right click