November 18, 2019

Series

มือปืนรับจ้าง || Episode 05 Part 1
แผ่นดินนี้เราจอง.... || Episode 04 Part 1
ฉันมีเสรีภาพ ที่จะเลือก... || Episode 03 Part 1
ค่าของคน – คุณราคาเท่าไหร่? || Episode 02 Part 1
ฆาตกรรม พิจารณาแง่ศิลธรรม || Episode 01 Part 1
ศิลธรรม ที่เขาพิจารณากันนี้ ไม่ใช่ศิลห้า ศิลแปด หรือหลักศาสนาใด ๆ ในที่นี้ท่านเสนอความคิดเชิงศิลธรรม ที่เป็น “ศิลธรรมทางแพ่ง” หรือ…
X

Right Click

No right click