×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 809

Southeast Bangkok College Creating M.B.A. That’s Matter

July 07, 2017 8278

              พบกับเบื้องหลังความสำเร็จและก้าวใหม่ที่น่าจับตาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หรือ SBC กับหลักสูตร M.B.A. ผ่านคำบอกเล่าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ เป็นผู้ปลุกปั้นหลักสูตร M.B.A. ให้แก่ ‘วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก’ ตั้งแต่เมื่อแรกเริ่ม

 

              โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล ในฐานะวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตร M.B.A. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (Logistics Manage-ment) เพราะเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตและมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้ 

 

              “เรายึดหลัก Small but Beautiful ไม่ได้เน้นปริมาณนักศึกษา แต่เน้นความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนระหว่างนักศึกษาด้วยกัน แต่ละรุ่นมีนักศึกษาราว 10-30 คน ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์อยู่แล้ว เช่น ด้านขนส่ง และแวรเฮ้าส์ เป็นต้น แต่ต้องการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ไปใช้ต่อยอดให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน  เพราะเราจัดสรรให้ทั้งความเข้มข้นด้านวิชาการและอัดแน่นไปด้วยประสบการณ์อันเคี่ยวกรำของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่คร่ำหวอดในแวดวงโลจิสติกส์มานาน”

 

              นับถึงวันนี้ก็ถือว่าวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คาดการณ์เทรนด์ได้ถูก เพราะมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ต่างประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และได้รับการยอมรับจากแวดวงธุรกิจว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี 

 

              “ระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้วิทยาลัย มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในบริษัทต่างๆ เพราะมีศิษย์เก่าของที่นี่จำนวนไม่น้อยที่เติบใหญ่เป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำต่างๆ สามารถนำปริญญาบัตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) อันน่าภาคภูมิใจ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่” ผศ.ดร.จตุพร เน้นย้ำถึงจุดแข็งที่ทำให้หลักสูตร M.B.A. 

               สาขาโลจิสติกส์ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ของผู้ที่สนใจในด้านนี้ 

 

              “เราสอนตามแนวคิดที่ว่า From Lust To Dust หรือตั้งแต่หลงใหลได้ปลื้มจนกลายเถ้าถ่านนั่นแหละ เราสอนแบบ System Thinking ไม่ใช่สอนให้มองเฉพาะส่วน หรือแยกส่วน เพราะหากเป็นเช่นนั้นจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เข้าใจระบบโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง นอกจากนี้เพื่อตอกย้ำความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ ล่าสุดเราเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา-บัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ขึ้นมา เป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่เน้น การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ (Research Base) มากขึ้น ส่วนหลักสูตรเดิมที่สร้างชื่อเสียงมานาน จะเน้นด้านการบริหารจัดการ เพราะเราเล็งเห็นว่าเมืองไทยควรต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเมื่อเปิดรับรุ่นแรกไปแล้ว ก็ได้รับการตอบรับที่ดี” 

 

               นอกจากนี้วิทยาลัยเซาธ์อีสท์ บางกอก ยังเปิดสอนหลักสูตร M.B.A. ทั่วไปที่เน้นผู้ประกอบการ ซึ่ง ผศ.ดร.จตุพร บอกถึงแผนในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ว่า จะต้องกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างบรรยากาศให้เขากล้าที่จะเริ่มทำธุรกิจด้วยตัวเอง ด้วยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ไม่ให้เขากลัวความล้มเหลว โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจในลำดับถัดไป นับเป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมที่จะเพิ่มศักยภาพให้มหาบัณฑิตแก่กล้าทั้งวิชาความรู้และการลงมือปฏิบัติจริง 

 

              “เราจะเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบใคร่ครวญมากขึ้น หรือ Contem-porative Learning เน้นให้เขาคิด แชร์ความรู้สึกให้มากที่สุด ไม่่ใช่ลุยเล็กเชอร์อย่างเดียว ให้เขาคิดเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เราจึงต้องปรับรูปแบบการสอนจาก Lecture Base มาเป็น Thinking Base ให้เขาตกผลึกด้วยตัวเอง ไม่ใช่เอาแต่ยัดเยียด แต่ต้องเน้นให้เขากล้าคิดก่อน และไม่ได้เน้นว่าจะต้องคิดถูกต้องเพียงอย่างเดียว เพราะหากเป็นเช่นนั้น จะทำให้เขาไ่ม่กล้าคิด เพราะถ้าผิดแล้วกลัวคนไม่ยอมรับ กลัวจะเสียหน้า เราจึงต้องทำให้เขากล้าที่จะคิดแตกต่าง ที่สำคัญผู้ที่มาเรียนต้องสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ไม่ใช่แค่เรียน M.B.A. แล้วได้ความรู้อย่างเดียว ได้โมเดลสารพัด ได้ทฤษฎีต่างๆ เต็มไปหมด แต่ต้องเรียนแล้วปิ๊ง เรียนแล้วคลิก แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไร อาจารย์จะใช้เวลากับนักศึกษามากขึ้น เน้น Inside Out ไม่ใช่ Outside In ไม่ใช่แค่เน้นการสอนผ่่านสไลด์เป็นร้อยๆ แผ่น อาจจะสอนแค่แผ่นเดียว แต่เขาคิดได้ ที่เหลือไปอ่านเอาเอง แบบนี้จะดีกว่า ซึ่งความท้าทายของเราอันดับแรกคือการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์เปลี่ยนวิธีการสอนจาก Knowledge Base เป็น Thinking Base ให้ได้”

 

               ด้านโพรไฟล์นักศึกษากว้างหลากหลายช่วงอายุ ทั้งคนที่เพิ่งจบใหม่ หรือเพิ่งเริ่มทำงานกับคนที่ทำงานมานานนับสิบๆ ปี หลายคนอาจมองว่าเป็นปัญหา เป็นช่องว่างระหว่างวัย แต่ ผศ.ดร.จตุพร มองว่าเป็นจุดแข็งมากกว่า เพราะนี่คือโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดที่แตกต่าง เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษาแต่ละคน 

 

               ผศ.ดร.จตุพร เน้นย้ำอีกว่า การเรียนการสอน M.B.A. ที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จะเน้นความเอาใจใส่เหมือนครอบครัว ความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกเรื่อง และนั่นจึงทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรัก และความผูกพันกันเป็นอย่างมาก 

 

               แม้จะเป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการวางรากฐานและฟูมฟักหลักสูตร M.B.A. ทั้งสองสาขาจนเติบใหญ่ และออกดอกออกผลมาเป็นอีกหลักสูตรใหม่ที่น่าจับตาอย่างวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ ยิ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า หากคุณตัดสินใจเลือกเรียน M.B.A. จะทำให้คุณได้รับความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างคุ้มค่า อีกทั้งสามารถนำไปใช้สร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างแน่นอน

 

What is Thailand 4.0?

 

              เกิดจากความความมุ่งมั่นของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  รวมถึงเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นนั่นเอง

Last modified on Friday, 07 July 2017 08:23
X

Right Click

No right click