January 22, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

เทรนด์ผู้บริโภคที่นิยมจับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อตลาดอีคอมเมิร์ซมีอัตราการเติบโต 20% นับว่าเป็นโอกาสให้ธุรกิจบริการรับพัสดุที่ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดมากกว่า 2.5 ล้านล้านบาทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งจากแนวโน้มดังกล่าว ทำให้ธุรกิจบริการรับพัสดุ มีรายใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งกลยุทธ์ในการแข่งขันนั้นจะมุ่งไปที่การเปิดสาขาในจุดยุทธศาสตร์