CSR

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช

December 17, 2020 1772

นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) ส่งทีมผู้บริหารตัวแทนและตัวแทนเจนเนอราลี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่ชาวบ้านในชุมชน อำเภอลานสกา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า 300 ชุด พร้อมส่งมอบขวัญและกำลังใจขอให้ประชาชนในพื้นที่ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว

X

Right Click

No right click